ENDA

Architectural Management

Architectural Management er et sammenfattende begreb for en række strategiske ledelses- og styringsmæssige rådgivningsydelser, der understøtter bygherrens kompetencer. Vi vælger at holde fast i den engelske betegnelse, fordi vi ønsker at beskrive en tilgang til disse ydelser, som har et strategisk sigte og derfor er mere vidtfavnende end den traditionelle bygherrerådgivning, der ofte praktiseres på det danske marked.

Vores udgangspunkt er, at enhver opgaves målsætning, vilkår og bygherreorganisation er unik.
Derfor kommer man sjældent langt med standardiserede ydelser, når en opgave påbegyndes og skal ledes igennem til det optimale resultat.

Vores ydelser handler om at skræddersy processerne og derigennem hjælpe bygherren med at træffe de rigtige valg på det rigtige tidspunkt. Herved skaber vi sammen det bedste resultat indenfor de givne rammer.

Hos ELGAARD Architecture kombinerer og tilpasser vi således de strategiske- og styringsmæssige ydelser til kundens helt specifikke opgave hver gang. Disse ydelser kan f.eks. være:

  • Tidlig behovsafklaring og mulighedsstudier
  • Processtyring og facilitering af beslutningsprocesser
  • Strategisk forretnings- og investeringsplanlægning
  • Strategisk rådgivning om udbudsstrategier, brugerinvolveringsmetoder og projektkommunikation
  • Programmering
  • Projektledelse
  • Styring af budget, risiko, tid og kvalitet

Vi anvender en værdistyret arbejdsmetode, som hjælper vores kunder til at få overblik over processen og prioritere værdier og behov inden for opgavens rammer. Vi lægger stor vægt på at sammensætte de rette kompetencer til hver enkelt projekt, og med vores indgående erfaringer og kendskab til markedet ved vi præcist, hvor de bedste samarbejdspartnere til den specifikke opgave skal findes.

For os er udgangspunktet for al arkitektur nysgerrighed, udforskning og opdagelse. Det er en yderst kreativ og samarbejdskrævende proces, der resulterer i realisering eller ændring af en fysisk artefakt – bygningen eller anlægget. Værdien af samarbejdsprocessen såvel som resultatets efterfølgende værdi for dets brugere vil altid være påvirket af den måde, hvorpå den bærende idé bliver forvaltet, styret og udviklet. Idé og proces er med andre ord gensidigt afhængige af hinanden.