ENDA

Vi er prækvalificeret til Nordre Sidebygning, Det Gule Palæ

I et team med Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S er Elgaard Architecture blevet prækvalificeret til opgaven om genopretning af Nordre Sidebygning til Det Gule Palæ i Amaliegade i København. Bygningen, som er fra midten af 1700-tallet, er en del af komplekset omkring Amalienborg Slot og benyttes i dag primært af Hofmarskallatet. Der er tale om en omfattende istandsættelse, der også rummer udfordringen med at etablere bedre flow og tilgængelighed mellem sidebygningen og Det Gule Palæ.

Udover Elgaard Architecture er Bertelsen & Scheving, KPF Arkitekter, Rørbæk og Møller Arkitekter samt Rønnow Arkitekter prækvalificerede blandt i alt 15 ansøgere.

Velkommen Henny Hafsteinsdottir

Vi er glade for at kunne byde Henny Hafsteinsdottir velkommen i vores team hos Elgaard Architecture, hvor hendes profil vil styrke vores kapacitet i vores arbejde med bevaring og udvikling af vores byggede kulturarv. Henny er uddannet arkitekt med speciale i Kulturarv, Transformation og Restaurering, og hun har endvidere taget en uddannelse som procesleder og har erfaring med brugerprocesser både i offentlige- og privat regi. Vi glæder os til samarbejdet!

Læs mere her

Velkommen Wiebke Engels

Wiebke Engels er pr. 1. september 2017 blevet en del af vores team hos Elgaard Architecture. Wiebkes kompetencer som projekteringsleder med mange års erfaring inden for restaurering og transformation af fredede og bevaringsværdige bygninger vil styrke vores kapacitet og agilitet på projekter i alle skalaer. Vi er meget glade for at have Wiebke med ombord!

Vi er prækvalificeret til Willemoesgade Karréen, Aarhus

I team med CEBRA Architecture og MASU Planning er ELGAARD Architecture prækvalificeret til at deltage i parallelopdrag om transformation og udvikling af Willemoesgade Karréen på Trøjborg i Aarhus. Karréen, der bl.a. har huset Bryggeriet Trøjborg, Mammens Æskefabrik og Jyllands Papirværk, skal omdannes til primært boliger, hvoraf nogle bliver almene. En mindre del af området udlægges til erhverv.

De 4 udvalgte teams er:

  • AART med underrådgiver E+N og SLA
  • CEBRA med underrådgiver Elgaard Architecture og MASU Planning
  • Praksis med underrådgiver Erik Brandt Dam
  • WE med underrådgiver GivRum samt Rikke Juul Gram, Schønherr og Lars Nikolaj Bock som konsulenter

Genindvielse af Frederiksberg Kirke

Søndag den 13. august blev Frederiksberg Kirke genindviet efter en omfattende restaurering og renovering, som Elgaard Architecture har stået i spidsen for. Kirken blev indviet med en festgudstjeneste forestået af biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen. Det store greb i restaureringen af kirkerummet har været at fjerne 1. pulpitur, som var blevet tilføjet ca. 50 år efter kirkens opførelse p.g.a. pladsmangel. Grebet har genskabt kirkerummets oprindelige geometri og dagslysindfald, så det nu fremstår som en lys og imødekommende ramme om sognets aktiviteter og begivenheder.

Velkommen til Jørn Lien Jacobsen

Vi er meget glade for at kunne byde Jørn velkommen i vores team, hvor hans solide kompetencer og mange års erfaring som tegner og projekterende arkitekt vil styrke vores kapacitet på projekter i alle skalaer.

Elgaard Architecture vinder bygherrerådgivning på Lyngby Rådhus

Elgaard Architecture har sammen med COWI A/S vundet opgaven som bygherrerådgiver på renoveringen af Lyngby Taarbæk Kommunes Rådhus, som også indebærer sammenlægning af administrationen. Det modernistiske, marmorbeklædte rådhus er tegnet af arkitekterne, Hans Erling Langkilde (1906-97) og Ib Martin Jensen (1906-79) og er deres hovedværk, vundet i en arkitektkonkurrence i 1938. Vi glæder os til at komme i gang med opgaven!

Udvikling af Søarsenalet, ”Kuglegården”, København

For Byggeselskab Mogens de Linde har Elgaard Architecture udarbejdet programoplæg samt restaurerings- og udviklingsstrategi for Søarsenalet, også kaldet Kuglegården, som hører til blandt de ypperste værker indenfor dansk 1700-tals arkitekturhistorie. Bygningskomplekset har siden det blev opført af arkitekt og bygmester Philip de Lange i 1740’erne huset Forsvarskommandoen og er således indtil udgangen af 2017 en central del af Forsvarets anlæg i København. Herefter vil Kuglegården blive indrettet til erhvervsformål og strategien vil således sikre, at bygningerne restaureres og fremtidssikres, så de bygnings- og kulturhistoriske elementer og værdier ikke bare bevares, men også forstærkes.

Elgaard Architecture vinder konkurrence om nyt orgel til Lyngby Kirke

Vi har vundet konkurrencen om nyt orgel og orgelpulpitur til Lyngby Kirke nord for København. Idéoplægget danner grundlag for den videre detailprojektering af et nyt orgel på 20 stemmer. Det har været et krav fra menighedsrådet, at det visuelle udtryk af orgel og orgelpulpitur skal kunne indgå som et vægtigt med- eller modspil til Lyngby kirkens nye alterparti, skabt af billedhuggeren Christian Lemmerz (se alteret her)

Transformation af De Danske Spritfabrikker i Aalborg

Elgaard Architecture har for Realdania og i samarbejde med BIG og Balslev Lindgaard gennemført forundersøgelse og programmering af De Danske Spritfabrikkers fredede fabriksanlæg i Aalborg. De enkelte bygninger og anlægget som helhed er analyseret med henblik på at afklare, hvor og hvordan de rette funktioner placeres i de rette rammer med respekt for anlæggets autenticitet og bærende arkitektoniske og historiske værdier. Projektets vartegn bliver værket Cloud City, der er skabt af den argentinske kunstner Tomás Saraceno, og som består af 68 glaskuber, der hver måler 4,5 meter i diameter. Når de sættes sammen, vil værket nå en højde af 30 m. Besøgende vil kunne træde ind i værket via taget på en af de eksisterende bygninger på spritgrunden.

Læs mere her