ENDA

Amalienborg Slot

2010– | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Palæ
Udført: 2002-2010
Kvm.: 38.000
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Type: Restaurering og Bevaring

Restaurering af det historiske anlæg fra 1754 for Slots- og Ejendomsstyrelsen til Kongehuset. Projektet omfatter en gennemgribende genopretning af alle bærende bygningsdele og overflader både ud- og indvendigt. Palæernes og sidebygningernes funktioner opdateres til nutidig standard, både som boliger, værksteder, vaskeri m.v.
Udover den statiske sikring af anlægget er det en skarp arkitekttonisk intention at restaurere anlægget som et samlet hele og samtidig bevare det særegne i de enkelte palæer

Udført af Peder Elgaard i regi af Erik Møller Arkitekter

DSC00170

DSC00198
Sidebygningernes byggetekniske tilstand var ved projektets opstart meget ringe med mange revner i facader, utætte tage, råd- og svampeskader i de bærende konstruktioner.
Billede 7_2

Billede6
DSC00101
Amalienborganlægget, der er tegnet af arkitekt Nicolai Eigtved i begyndelsen af 1750’erne, er et hovedværk i dansk bygningskunst og nok det fornemste stykke rokokoarkitektur i Danmark. De fire næsten ens palæer omkranser en ottekantet plads med en rytterstatue af Kong Frederik V, anlæggets og Frederiksstadens grundlægger. Amalienborg blev oprindelig opført som bypalæer for adelsfamilier. De blev anlagt på et arealstykke fra det nedbrændte Sophie Amalienborg Slot. Efter Christiansborg Slots brand i 1794 kom palæerne i kongefamiliens eje og har siden været kongehusets officielle residens i København.

IMG_4753

IMG_4770

a-borg ramme lus


Restaureringsarbejderne tager udgangspunkt i at forstærke bygningernes fundamenter, facader og tage. Selv om anlægget umiddelbart fremstår homogent og ensartet, er der siden opførelsen udført en del forskellige ombygninger og tilføjelser. Restaureringsholdningen tager udgangspunkt i at bevare flest mulige spor af disse ændringer samtidig med, at de omfattende genopretningsarbejder udføres, så bygningernes oprindelige udseende reetableres. Selv mindre spor af ændringer som f.eks. portstabler, facadeforhøjelser, vinduesblændinger m.v. er væsentlige elementer for at fastholde anlæggets autenticitet og historie.

« Tilbage til projekter