ENDA

Blistrup Kirke

2014–2016 | Græsted, Danmark

Fakta:
Projekt: Romansk kirke
Udført: 2014-2016
Bygherre: Blistrup Sogn
Type: Modernisering og energioptimering

Blistrup er en Romansk kirke, som kan dateres tilbage til det 12. Årh. Den ældste del af kirken er opført i kampesten og udgøres af et skib med en centraliseret døbefont og et kor placeret mod øst.
I forbindelse med beslutningen om at flytte kirkens døbefond til kirkens andet fag fra øst genindføres en del af den romanske kirkes organisering, hvilket tilføjer et ekstra bygningsafsnit til kirken og dermed forskubber det overordnede hierarki, der hidtil har været underordnet koret med alter og døbefond, som sit centrum.

Den nye indretning søger i høj grad at sammenholde og understrege kirkens forskellige byggeperioder, der nu kommer til at fremstår tydeligere end før. Intentionen er, at stramme det overordnede udtryk op, således at sammensatheden stadig vil opfattes som en helhed. Således organiseres det nye interiør omkring fire pejlemærker: Prædikestolen, alteret, døbefonten og det hvælvede kirkerum. Alle justeringer udføres i stål med glødeskal, et materiale, der allerede findes i kirkerummet.

Herudover opdateres kirkens varmesystem, til et mere effektivt og energirigtigt system med små påmonterede konvektorer under stolestaderne.

« Tilbage til projekter