ENDA

De Danske Spritfabrikker Aalborg

2015 – 2017 | Aalborg, Danmark

Projekt: Forundersøgelser og programmering
Areal.: 19.000 m2
Status: Afsluttet
Arkitekt: ELGAARD Architecture
Ydelse: Bygherrerådgivning
Fredet: Ja

ELGAARD Architecture har for Realdania og i samarbejde med BIG og Balslev Lindgaard gennemført forundersøgelse og programmering af De Danske Spritfabrikker, Aalborg. Det fredede industrianlæg skal omdannes til en kunst- og kulturbydel, der planlægges med art center, skulpturhave, museum og oplevelsescenter for sprit- og chokoladeproduktion, torvehal, boutique hotel, restauranter, luksuslejligheder ved havnefronten, stort møbelhus, teater og meget mere.

Projektets vartegn bliver værket Cloud City, der er skabt af den argentinske kunstner Tomás Saraceno, og som består af 68 glaskuber, der hver måler 4,5 meter i diameter. Når de sættes sammen, vil værket nå en højde af 30 m. Besøgende vil kunne træde ind i værket via taget på en af de eksisterende bygninger på spritgrunden

Forundersøgelsen og programmeringen har til formål at analysere de eksisterende bygninger og anlægget som helhed med henblik på at afklare, hvor og hvordan de rette funktioner placeres i de rette rammer med respekt for anlæggets autenticitet og bærende arkitektoniske og historiske værdier.

Elgaard Architecture har ført den indledende og løbende dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, som på et tidligt tidspunkt i planlægningen af anlæggets udvikling har afgivet en principudtalelse om samspil mellem fredningsforhold og funktion.

For at indfri målsætningen har vi ligeledes stået i spidsen for en grundig proces med inddragelse af alle centrale kompetencer og interessenter, ligesom alle funktionsenheder er blevet programmeret med inddragelse af de kommende brugere. Undervejs i processen gennemførtes tværfaglige workshops med deltagelse af både Slots- og Kulturstyrelsen, Realdania, fremtidige brugere såvel som Cloud City Aalborg, der er initiativtager og ejer af projektet.

Forundersøgelsen og programmeringen er relativt detaljeret, hvad angår anvisninger af konkrete løsningsforslag i de fredede bygninger.Byrummene er behandlet mere programmatisk og for denne del vil forundersøgelsen eventuelt kunne danne grundlag for udskrivelsen af en konkurrence om byrummenes hoveddisponering og specifikke udformning.

Indeklima- og brandforhold er som de primære tekniske designparametre blevet analyseret og konceptuelt bearbejdet af teamets ingeniører. Teamets arkitekter har samlet alle parametre til de specifikke løsningsforslag, hvor der for visse dele også skitseres alternativer.

Det meget detaljeredes analysemateriale gør det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at behandle projektet meget konkret, når nærværende forundersøgelse og programmering skal vurderes og en ny principudtalelse udarbejdes. Herved kan forundersøgelsen forhåbentlig også bidrage betydeligt til at sikre det økonomiske grundlag for realiseringen af Cloud City Aalborg i det fredede industrianlæg.

Foto: Dorthe Bendtsen, Racconto

« Tilbage til projekter