ENDA

Experimentarium – Science Centre

2013– | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Science Center
Udført: 1993-2016
Kvm.: 15.000 ombygning, 10.000 nybygning
Bygherre: Experimentarium
Budget: 370 mio. D.kr. Fondsfinansieret
Type: Bygherrerådgivning

Experimentarium, Danmarks Science Center, udbygges for 370 mio. kr. for at skaffe plads til bl.a. en stor udendørs tagudstilling og opgradere bygningen til en væsentlig bedre energimæssig tilstand. Fx vil den nybyggede del af bygningen på omkring 10.000 m2 være energineutral.
ELGAARD Architectures opgave er som bygherrerådgiver at facilitere og styre processen.

1
Experimentarium er indrettet i Tuborg Bryggeriernes tidligere sodavandstappehal i Hellerup, som blev opført i starten af 1900-tallet og siden udbygget og ombygget flere gange over en lang årrække. I 1932 etableredes selve tappehallen, hvor en stor let glasoverdækning mellem de daværende to længer mod henholdsvis nord og syd blev konstrueret. Den spinkle stålkonstruktion blev tegnet af Christen Ostenfeldt, grundlægger af ingeniørfirmaet COWI. I 1980’erne ophørte sodavandsproduktionen i tappehallen, hvorefter en række fondsdonationer muliggjorde, at projektet med at indrette Experimentarium i tappehallen kunne igangsættes. Tuborg Bryggerierne bidrog til projektet ved at stille tappehallen vederlagsfrit til rådighed for Experimentarium i 20 år. Experimentarium blev indviet af HM Dronningen i 1991.
3

4
Projektet med transformation af den gamle industri tappehal til et moderne science center blev gennemført med Hans Henrik Høilund (HHH) som projekteringsleder i regi af Erik Møller Arkitekter. HHH gennemførte i årene efter en række større projekter, bl.a. indretning af auditorium til 250 mennesker og et areal til særudstillinger. I projekterne der lagt vægt på at fastholde den tidligere industribygnings karskhed, som et væsentligt element i dens nye funktion som kulturinstitution og formidlingscenter.
6

EXP-Eksteriør-SØ-RED

EXP luftfoto
Experimentariums behov for mere plads, en tagudstilling og en opgradering af bygningen dannede i 2010 baggrund for udskrivning af en international to-trins projektkonkurrence. Partner i ELGAARD Architecture Hans Henrik Høilund fik til opgave i samarbejde med ingeniørfirmaet Rambøll at udarbejde et byggeprogram som grundlag for programmet for projektkonkurrencen. Elgaard Architecture stod for gennemførelsen af konkurrencen og deltog som sekretær for juryen i efterfølgende møder med fonde, som ved deres donationer har muliggjort realiseringen af vinderprojektet, der udarbejdes af arkitektfirmaet CEBRA. Elgaar Architecture har stået for styring af processen, rådgivet omkring udbud og gransket totalrådgivernes projekter og kalkulationer. Arbejdet har tillige omfattet brugerinddragelse, møder med naboer og myndighedsforhandling, herunder samarbejde om udarbejdelse af ny projektlokalplan.
EXP trappe 1 sal

EXP trappe stueplan

Experimentarium_20141015
Byggeriet af fremtidens Experimentarium er gået i gang, efter de sidste entrepriseaftaler er faldet på plads.
I øjeblikket ser byggepladsen i Tuborg Nord drabelig ud fordi fornyelsen og udvidelsen af Experimentarium er startet med en nedrivning af omkring 30 meter af den østlige del af bygningen.
Det sker for at etablere den nødvendige konstruktive base for den overbygning der skal ske af den eksisterende bygning. En stor del af den nedrevne facade genopføres men i en helt anden konstruktiv klasse der skal bære 3 nye etager hvori der indgår et nyt 6.000 m2 stort udendørs udstillingsområde.

« Tilbage til projekter