ENDA

Frederiksberg Kirke

2015-2016 | København, Danmark

Fakta:
Bygherre: Frederiksberg Sogns Menighedsråd
Projekt: Restaurering og istandsættelse
Omfang: 685 m2
Status: i gang
Ydelse: Totalrådgivning
Ingeniør: Edouard Troelsgård
Akustik: Anders Gade
El: Kasper Jørgensen
Snedker: Kjell Petersen A/S
Konservator: Kunstkonserveringen
Arkitekt: ELGAARD Architecture

ELGAARD Architecture har været totalrådgiver for Frederiksberg Sogns Menighedsråd på den indvendige restaurering og istandsættelse af Frederiksberg Kirke. Nyindretningen af kirkerummet tog afsæt i bygherrens funktionelle såvel som æstetiske behov og ønsker samt i forlængelse heraf i et ønske om, at kirkerummet fremover også i højere grad skulle kunne understøtte fællesskabet, det demokratiske rum og den individuelle oplevelse af ordets iscenesættelse.

 

Frederiksberg kirke blev indviet i 1734 og er opført i barokstil, tegnet af den hollandske arkitekt Felix Dusart. Alter, prædikestol og orgel er tilføjet i 1750’erne og er – som Christians Kirke på Christianshavn – pietistisk i sin opbygning med prædikestolen placeret midt i altervæggen. Frederiksberg kirke har gennem tiden gennemgået flere om- og udbygninger, og kirkens centralrum fremstod uklar i sit udtryk.

Vores nyindretning af kirkerummet fokuserede på tre rumlige elementer, hhv. pulpitur, bænke/stolestader og gulv. Disse elementers indbyrdes forhold har været påvirket af de ombygninger, som kirken er undergået gennem tiden. Spørgsmålet om, hvornår alle elementer sidst har været sammentænkt, førte os tilbage til kirkens opførelse, hvor det pietistiske centralrums geometri formodes at have stået klarere frem.

Det store greb i restaureringen var at fjerne første pulpitur, der pga. pladsmangel blev tilføjet ca. 45 år efter kirkens opførelse. Før næverende ombygning var der 679 siddeplader, hvoraf kun 322 havde fuldt udsyn til prædikestol og alter. Dette var det funktionsmæssige argument for at fjerne 1. pulpitur, som samtidig forbedrer kirkerummets arkitektoniske udtryk. Udover at forbedre udsynet til alter og prædikestol fra siddepladserne i gulvplan, øgede dette greb også dagslysindfaldet i kirkerummet markant.

De eksisterende bænke, som kom til under en radikal ombygning af kirken i 1864, er blevet ombygget for  at opnå bedre siddekomfort. Vi kender ikke til de oprindelige bænke/stolestaders design, men vi kender deres opsætning/indretning, som afspejler den pietistiske tankegang med en ubrudt ottekantet blok midt på gulvet ’fint beregnet og i skøn harmoni med kirkens ydre arkitektur’, som Jan Steenberg beskriver det i Danmarks Kirker. Oktogonen var ved kirkens opførelse tydeligt respekteret og dyrket i det indre. I nærværende projekt er den senere opstilling af bænkene på lige rækker dog blevet fastholdt.

Alle overflader er istandsat iht. Nationalmuseets rapporter. Alterbord og knæfald er genanvendt med nye overflader, polstring m.v. ligesom alterparti med prædikestol er restaureret af konservator.

« Tilbage til projekter