ENDA

Gartnerhuset, Vallensbæk Kirke

2012-2015 | Vallensbæk, Danmark

Fakta:
Projekt: Gartnerhus
Udført: 2012-
Kvm.: 83 Kvm.
Bygherre: Vallensbæk Sogn
Type: Transformation

Den eksisterende mandskabsbygning var af meget ringe arkitektonisk kvalitet og levede ikke op til de arbejdsmiljølovmæssige forskrifter. Placering var dog fornuftig, og råhuset repræsenterede en genanvendelsesværdi i form af en ombygning.

Ombygningen omfatter to nye herre/dame omklædningsrum med bad, en fælles frokoststue med køkken, et depot-, vaske og tørrerum samt et offentligt, handicapvenligt toilet. Den nuværende kølerumsfunktion nedlægges, og værkstedet flyttes til den nye maskinbygning i gartnergården i kirkegårdens østlige ende.

Projektet søger via et enkelt, arkitektonisk udtryk, og med teglstenen som det bærende element, at stramme den eksisterende mandskabsbygning med helvalmet tag op. Bygningen udgør den laveste del af anlæggets betydningsmæssige hierarki og skal med sin placering tæt på Vallensbæk Kirke og hertil hørende kapelbygningen udtryksmæssigt indordne sig herunder.

Gartnerhuset er en del af Vallensbæk Sogn, Masterplan

Den overordnede bygning fremstår med teglen som det bærende materiale i et stramt, enkelt udtryk. Ydervæggene står i en omfuget, blank mur i en kombination af nye og gamle røde teglsten. Facadepartierne er udført i en kombination af træ og aluminium med træ som det primære materiale og aluminiumsprofiler til oplukkelige dele.

Den overordnede bygning fremstår med teglen som det bærende materiale i et stramt, enkelt udtryk. Ydervæggene står i en omfuget, blank mur i en kombination af nye og gamle røde teglsten. Facadepartierne er udført i en kombination af træ og aluminium med træ som det primære materiale og aluminiumsprofiler til oplukkelige dele.

Entréen og den fælles frokoststue er placeret centralt i et gennemlyst, tværgående snit, som defineres af to markante glasfacadepartier mellem de to murede sidefløje. Sidefløjene indeholder omklædningsfaciliteter, der får dagslys og naturlig ventilation gennem mønstermurværk, hvorved ideen om de lukkede, murede sidefløje bevares.

Et fritstående opbevaringsmøbel opdeler bygningens centrale rum i en entre- og en frokostdel. Rummets røde teglgulv strækker imellem de to yderfacader og sammenbinder således bygningens teglflader. Gulvbelægningen fortsættes udendørs, hvor den skaber en lille terrasse, der opbløder overgangen mellem ude og inde.

Rummets hvide vægge og loft tones af det røde teglgulv, og birummenes mørkgrå klinkegulv og -fuger mellem væggens hvide fliser skaber en tydelig differentiering i rummenes funktioner.

« Tilbage til projekter