ENDA

Gerlev Kirke

2016 | Hornsherred, Nordsjælland, Danmark

Fakta:
Projekt: Restaurering og istandsættelse
Bygherre: Gerlev Kirkes menighedsråd
Omfang.: 382 m2
Byggesum: 1,2 mio. kr.
Status: Udført
Arkitekt: ELGAARD Architecture
Type: Restaurering og istandsættelse
Ydelse: Totalrådgivning

Gerlev kirke trængte til kalkning både udvendig og indvendig. Udvendigt havde almindeligt slid fra vind og vejr havde forårsaget afskalninger og nedslidte overflader. Kirkens indvendige kalkede vægge og hvælv fremstod med stærkt sværtede og snavsede overflader med mange mørke skjolder.

Kirkens hvælv fremstod med en række mindre revnedannelser, som blev istandsat af murer efter nationalmuseets retningslinjer. På grund af kuldebroer var hvælvene særligt misfarvede, og det viste sig ved prøvekalkningen af sakristiet, at en indledende sandkalkning var nødvendig.

Ved anvendelse af meget fint 0,001 mm sand opnås en mindre rustik overflade, som nærmer sig overflader, der kun er kalket med kalkmælk. En tidligere blotlagt rendemaske og skrift i korbuen blev nænsomt afrenset af Nationalmuseet.

Indledningsvist blev det konstateret, at støvet i kirken indeholdt store koncentrationer af skimmel. Opstigende grundfugt og det meget varme efterår var årsagen til en relativ luftfugtighed på 75 – 85 % inde i kirken. Problemet blev yderligere forstærket af, at gamle ventilkanaler i kirkens ydermure i nyere tid var blevet tilmuret – sandsynligvis pga. problemer med træk og kulde. Der er nu iværksat en indvendig klimaundersøgelse for at fastlægge eventuelle fremtidige tiltag med henblik på at regulere indeklimaet.

Skimmelsvampen blev fundet på alle overflader men var heldigvis ikke gået ind i materialerne. Dog måtte orgelet skilles ad og alt, hvad der kunne sendes på værksted hos orgelbyggerfirmaet blev fjernet og rengjort.

Konservatorer har efter Nationalmuseets anvisninger delvist nedtaget og renset det historiske inventar, såsom altertavle, prædikestol og lydhimmel, og alle ikke-historiske overflader er grundigt rengjort.

Kirkens teglstensgulv udbedret med nye sandfuger med højt ler-indhold, så det nu kan støvsuges. Visse malede overflader blev genopstrøget.

Stolestaderne blev retoucheret af en dygtig maler, så de nu fremstår som nymalet. Elektrikeren har tilvirket et simpelt, men funktionelt hejseværk til lysekronerne på loftet, så pærerne fremover kan skiftes uden stige, og der er installeret et nyt og moderne lydanlæg. Nye såvel som eksisterende føringsveje og elinstallationer er nu placeret under gulve og bag inventar.

På tårnet var kalken hovedsageligt afskallet på fugerne, hvilket skyldes, at fugerne her er udført i en cementholdig mørtel, hvorpå kalk ikke kan binde. Derfor vil der også fremover vil være behov for hyppige kalkninger. Tegltag, tagrender og nedløb blev tilset og renset. Enkelte defekte tagsten udskiftet og på indvendig side blev teglstenene gennemgået og understrøget partielt.

Gerlev Kirke står nu nykalket og smukt restaureret i den lille landsby i Hornsherred nær Jægerspris.

« Tilbage til projekter