ENDA

Helligtrekongers Kirke

2016-12 | Vallensbæk, Danmark

Fakta:
Projekt: Kirke
Udført: 2006-2012
Kvm.: 700
Bygherre: Vallensbæk Sogns Menighedsråd
Type: Nybyggeri

Opførelse af en ny kirke for Vallensbæk Sogn. Sognet udskrev i 2006 en arkitektkonkurrence om en ny kirke, Helligtrekongers Kirke, fordi den gamle kirke var for lille til det meget aktive sogn.

Udført af Peder Elgaard i regi af Erik Møller Arkitekter

Den middelalderlige Vallensbæk Kirke er opført i årene 1150 til 1200. Hvælv og kalkmalerier er udført fra 1400 – 1450 og tårnet tilføjet omkring 1525. Arkitekt J.D. Herholdt forestod en tidstypisk og hårdhændet restaurering omkring 1865, hvor kirke bl.a. skalmuredes, kamtakkerne blev tilføjet og ny-gotiske vinduer isat. Sognegården er opført i 1989 efter tegninger af arkitekt Palle Drost. I 2006-2012 opføres sognets nye kirke, Helligtrekonger Kirke.

Den nye kirke er placeret på kirkebakken ved siden af den middelalderlige Vallensbæk Kirke, der i 800 år har været samlingspunktet for Vallensbæk Sogn. Sammen med Sognegården danner de to kirker ramme om en kirkeplads med den gamle vestlige kirkegårdsmur som pladsens rygrad. Kirkepladsen defineres som en central lysning i den birketræslund, der er plantet ud over arealet. Dette enkle greb binder de 3 bygninger sammen og giver derved kirkens område en overordnet karakterfuldhed samtidig med, at , de enkelte bygningers særegne karakter og arkitektoniske udtryk fungerer som historiens spejl.

Den nye kirkes formsprog er tilstræbt enkelt, overskueligt og klart med en egen ro i værdig balance med stedet og de øvrige bygninger. Det arkitektoniske hovedgreb består af tre hovedelementer: Et indre cirkelformet kirkerum, der som en tung, muret rotunde, hæver sig over den omkringliggende, ligeledes cirkelformede periferibygning af glas, der som kontrast fremstår som en let og transparent ydre cylinder. I bygningens vestlige del, disponeret omkring indgangen, er kirkens mindre rum samlet i ét træbeklædt element, der kan opfattes som et møbel placeret i mellemrummet mellem de to forskudte cirkelformede bygningskroppe. De to cirkulære bygningselementer har forskudte centre, så der i en cirkels ellers demokratiske plan skabes antydning af en akse, der kan læses som en reference til det historiske kirkerum.

Hovedmaterialerne er få og enkle; filtset og hvidkalket murværk, glas, aluminium, terrazzo og egetræ. Det kalkede murværk anvendes i den indre rotunde, aluminium og glas i den ydre cylinder, terrazzo til den sammenhængende gulvflade og egetræ til alt inventar og beklædning. Materialernes detaljering og bearbejdning understøtter hovedgrebets enkelhed og de forskellige funktioner. Kirkerummet modtager massivt dagslys, filtreret gennem sideskibenes transparente glasfacader.

Vinduesbåndet i kirkerummets loft langs ydervæggen hele vejen rundt, lader solens gang markere sig med enkelte, sarte lysstriber på den murede og hvidkalkede væg. Herved opstår en differentiering af lyset i kirken, der ændrer sig i takt med dagens og årstidernes skiftende dagslys.

« Tilbage til projekter