ENDA

Kommunehospitalet, Masterplan

2012– | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Masterplan
Udført: 2012
Bygherre: Jeudan A/S

Opgaven omfatter kortlægning af fredningsværdier i det tidligere kommunehospitals fredede bygningsanlæg og udarbejdelse af master- og strategiplan, der smidiggør bygningsejerens dagligdag i forbindelse med ombygninger og myndighedskontakt, herunder kontakt med Kulturstyrelsen.

Strategiplanen er udarbejdet af Peder Elgaard, ELGAARD Architecture, i regi af Erik Møller Arkitekter

Kommunehospitalet er opført efter tegninger af arkitekt Christian Hansen i byzantinsk inspireret historicistisk stil, og byggeriet blev færdiggjort i 1863.
Hospitalet ophørte sin virksomhed i 1999, og de fredede bygninger ejes i dag af JEUDAN A/S med Købehavns Universitet – Center for Sundhed og Samfund som bruger.

Strategiplanen blev udviklet med det formål at skabe en fælles administrativ ramme for fredningsmyndigheden, bygningsejer og brugere som grundlag for beslutninger om udviklingen af kommunehospitalets bygningsanlæg. Med den dynamiske funktion, som universitetet repræsenterer, er der løbende brug for større eller mindre ombygninger, og det var derfor væsentligt at skabe en planmæssig ramme, der kunne smidiggøre de myndighedsmæssige forhold i forbindelse med disse bygningsændringer.

Strategiplanen blev udviklet med det formål at skabe en fælles administrativ ramme for fredningsmyndigheden, bygningsejer og brugere som grundlag for beslutninger om udviklingen af kommunehospitalets bygningsanlæg. Med den dynamiske funktion, som universitetet repræsenterer, er der løbende brug for større eller mindre ombygninger, og det var derfor væsentligt at skabe en planmæssig ramme, der kunne smidiggøre de myndighedsmæssige forhold i forbindelse med disse bygningsændringer.

Grundlaget for planen var den forudgående kortlægning af bygningsanlæggets kvaliteter og værdier, så der kunne etableres løsninger, der både var i tråd med nutidens krav og samtidig tog udgangspunkt i og respekterede de oprindelige tanker omkring anlægget. Værdisætningen omfattede anlæggets dele på alle skalatrin, fra bebyggelsesmønster til bygningsdetalje.
Løsningsforslagene til bygningsdele omfatter bl.a. kviste, taggennemføringer, principper for rumopdelinger mv.

« Tilbage til projekter