ENDA

Kommunehospitalet

2013 | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Universitet
Udført: 2008-2013
Kvm.: 6000
Bygherre: Jeudan A/S
Type: Nybyggeri

Opførelse af ny bygning på 6.000 m² for Jeudan A/S til brug for Københavns Universitet og Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning. Det gamle hospitalsanlæg er fredet, og den nye bygning er en nutidig oversættelse og fortolkning af den historiske arkitektur med stor vægt på de murede facader.
Nuværende tilstand:

 

Udført af Peder Elgaard, Elgaard Architecture, i regi af Erik Møller Arkitekter

1DSC_8677

IMG_0840

Koebenhavn_20140106_TH_0124
Kommunehospitalet i København er opført i 1863 efter projekt af arkitekt, Kgl. Bygningsinspektør Christian Hansen, som i mange år arbejdede i Athen og var fortrolig med den græsk-byzantinske stil, der ses som tydelig inspirationskilde til anlæggets historicistiske facader i gule mursten med vandrette bånd af røde sten. Med sine fine detaljer i murværk og interiør er anlægget et af historicismens storværker, og det er yderligere et monument over periodens voksende bevidsthed om hygiejne og sygepleje med en hoveddisponering, der både var bestemt af arkitektoniske idealer og nyeste viden om hospitalsfunktioner.

Omkring 2000 nedlagdes hospitalsfunktionen og anlægget har siden været en del af Københavns Universitets City Campus. Det fredede bygningsanlæg er blevet udbygget flere gange siden opførelsen, og denne nye bygning er opført på det sidste ledige byggefelt, som er defineret gennem et planlægningsforløb i tæt samarbejde med Københavns Kommunes Stadsarkitekt.
Kommunehospitalet_20140214_TH_0038

Kommunehospitalet_20140212_TH_0063
Den nye bygning er programmeret i samarbejde med Københavns Universitet og Københavns Kommunes Børn- og Unge Forvaltning, og indeholder forsknings- og undervisningslokaler for Økonomisk Institut, auditorier og fællesfunktioner for Center for Sundhed og Samfund samt en daginstitution for Københavns Kommune.
Kommunehospitalet_20140212_TH_0117
Hovedadgangen til de underjordiske auditorier sker fra haven ad et skulpturelt udformet trappeanlæg, der fører ned til en forsænket plads, som flyder sammen med foyeren, der indrettes som caféareal. Trappen udformes med lange flade trin, der indbyder til, at man sætter sig med sin bog eller en kop kaffe. På denne måde bliver trappen en integreret del af hele haverummet og skaber sammenhæng mellem den nye bygning og det samlede anlæg samtidig med, at den understøtter de uformelle møder mellem studerende og forskere på tværs af institutter.
Kommunehospitalet_20140214_TH_0043

Kommunehospitalet_20140212_TH_0009
Den nye bygnings formgivning og materialevalg er baseret på en stærk reference til de eksisterende bygninger og oversætter og fortolker de eksisterende bygningers volumener, facadesyntaks, vinduesrytme, murværksdetaljer og farver. Hele facaden opføres i standermurværk som relief, der i sin detaljering rummer referencen til de eksisterende fredede bygningers vandrette murværksbånd og -farver.
Kommunehospitalet_20140212_TH_0094

Kommunehospitalet_20140212_TH_0007

Kommunehospitalet_20140212_TH_0013

Koebenhavn_20140106_TH_0084

Koebenhavn_20140106_TH_0100
Photos by Kontraframe

« Tilbage til projekter