ENDA

Nikolaj Plads 25

2013-2015 | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Restaurering, tilbygning og transformation
Fredet: Nej
Udført: 2013-2015
Bygherre: Jeudan A/S

Opgaven omfatter restaurering af det nu affredede forhus, transformation af sidebygningen og opførelse af et nyt baghus. I stueetagen indrettes et erhvervslejemål og på de overliggende etager etableres 6 lejligheder. Boligerne indrettes indenfor rammerne af den eksisterende struktur og vil som følge heraf få individuelle rumlige kvaliteter med en gennemgående moderne designlinje.
Den arkitektoniske hovedidé er baseret på, at forhuset restaurereres og rekonstrueres i overensstemmelse med de originale detaljer, og at sidehus og baghus bindes sammen i et nutidigt materialevalg og med nye og større vinduesåbninger, som giver bedst muligt dagslys i boligerne.

Opgaven har særligt drejet sig om at bygge moderne, tidsvarende boliger i et fortættet urbant område: En åbenlys moderne tilføjelse der indpasser sig diskret i en historisk kontekst

Nikolaj Plads set fra Nikolaj Kirkes tårn, hhv. 2013 og 1934. (Historisk foto: Københavns Museum)

På matriklen Nikolaj Plads 25 lå oprindeligt sognepræstens gård, som dog blev anseeligt reduceret efter branden i 1795. I 1796 blev den nyopførte ejendom overdraget til Nicolai Sogns Pleye Commission og indrettet som arbejdshus for fattiglemmer. Arbejdshuset blev nedlagt i 1892 og bygningen fungerede herefter som alderdomshjem frem til 1901, hvor De Gamles By blev indviet i Guldbergsgade på Nørrebro. Nikolaj Plads 25 kom herefter i privateje og har siden haft skiftende funktioner som både privatbolig og erhvervslejemål.

Ejendommen er et såkaldt ildebrandshus og ligger i rækken af langhuse langs den sydlige kant af Nikolaj Plads, som løber ud i Vingårdsstræde mod øst. Husene i rækken er alle opført omkring år 1800, efter den store brand i 1795. Størstedelen af husrækkerne, der indkredser Nikolaj Plads, blev fredet i 1944 sandsynligvis for at bevare det middelalderlige kirketorv.

 

Ejendommen fremstod før projektets opstart stærkt forbygget indvendigt og bortset fra de oprindelige vinduer  i forhuset og en bagtrappe i baghuset var ikke meget af de oprindelige interiører tilbage.

Facaderne på det nu affredede forhus er blevet restaureret og istandsat, så det fremstår med sit oprindelige udtryk.

Taget på forhuset er udskiftet og de oprindelige kviste er blevet restaureret. Den nye tagbelægning er bibeholdt i rødt tegl som hidtil.

Sidebygningen er blevet transformeret med nye og større vinduesåbninger og bundet sammen med et nyt baghus gennem et nutidigt materialevalg.

Projektet omfattede også en ombygning af sidehusets tagflade, som blev etableret med en ny tagbelægning af teglfarvet glasfiberarmeret komposit med tagterrasser.

 

I alle tre bygninger er stueetagen til indrettet erhvervslejemål, og på de overliggende etager er etableret i alt 6 lejligheder med altaner og tagterrasser i forskudte niveauer. Boligerne er indrettet indenfor rammerne af den eksisterende struktur og har som følge heraf få individuelle rumlige kvaliteter med en gennemgående moderne designlinje.

Fotos:
Proces: ELGAARD Architecture
Udført: Jeudan A/S Læs mere her

« Tilbage til projekter