ENDA

Beskyttet: Restaurant NOMA – Søminedepotet

Dette indhold er adgangskodebeskyttet. For at se det, indtast venligst din adgangskode nedenfor:

2016 – 2018 | København, Danmark

Projekt: Transformation af fredet søminedepot til gourmetrestaurant

Areal.: 1200 m2
Status: Igang

Ydelse: Bygherrerådgivning, udarbejdelse af bevaringsplan, arkitektrådgivning, myndighedshåndtering

Fredet: Ja

ELGAARD Archictecture er bygherrerådgiver for Restaurant NOMA i forbindelse med transformationen af det fredede Søminedepot på Chritianshavns Vold i København. Søminedepotet transformeres fra depot til verdens bedste restaurant med tilhørende haveomgivelser. Søminedepotet er integreret i voldanlægget, der også er fredet som fortidsminde, så projektet skal formidle og forstærke stedets bærende fredningsværdier og kulturhistorie samtidig med, at både bygninger og omgivelser indrettes som en funktionel arbejdsplads med tidssvarende og intelligente faciliteter og klimaforhold.

Myndigheds- og proceshåndtering:
EA har løftet ansvaret for projektets samlede udviklingsproces bl.a. gennem tidlig involvering af fredningsmyndighederne, hvilket har sikret en smertefri og tidseffektiv proces i forbindelse med udviklingen af bevarings- og udviklingplanen for projektet. Dette har sikret, at den rette balance mellem nye funktioner og bevaringsværdier er skabes i tæt dialog mellem bygherre og myndigheder.

Arkitektur:
Opgaven omfatter også genetablering af originale elementer, som kan skærpe fortællingen om Søminedepotets oprindelige funktion samtidig med, at de har en funktion i den nye anvendelse. Nye elementer og indgreb tilføjes, hvor det kan forsvares ifht. funktionaliteten, fx. etableres tre rektangulære ovenlys i taget, der tilgodeser ønsket om et acceptabelt dagslysniveau samtidig med, at de tværgående bjælker i taget bevares. Den orindelige rumstruktur og oplevelsen af det langstrakte rum med traverskran og rå beton bevares. De nye funktioner etableres som indskudte elementer i træ og glas.

Al nybyggeri etableres i vid udstrækning på eksisterende fundamenter af nu nedrevne bygninger. I den sydlige ende er tilbygningens geometri afgrænset tilpasset ift. det fredede voldanlægs forløb. Nybyggeri og indretning er designet af BIG og Studio David Thulstrup. Haveanlægget designes af Piet Oudolf og Thing & Brandt. Proces og byggeledelse varetages af NT Consulting.

« Tilbage til projekter