ENDA

SLKE Natursten

2013–2028 | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Naturstensbevaring
Udført: 2013-2028
Byherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Type: Konsulentopgave

Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme forvalter med de kongelige slotte og slots¬haver en betydelig del af Danmarks kulturarv og nationale monumenter. Slottene er gesamtkunstwerker, hvor forståelsen af anlæggene er båret af stærke sammenhænge mellem bygningskunst, havekunst og billedhuggerkunst i såvel eksteriører som interiører. Naturstensdekorationerne på slottenes facader har en særlig betydning for denne sammenhæng.
De kommende 15-25 år vil der være et særligt stort behov for vedligeholdelse og genopretning af naturstenselementerne på bygningernes facader, her både bygningssten og skulpturer. Opgaven omfatter udarbejdelse af strategi og planlægning af de kommende års indsats gennem kortlægning af kompetencer, markedsvilkår og teknologisk udvikling indenfor området i både dansk og international sammenhæng.

P1070138
Bygningernes skulpturer og dekorative elementer er i overvejende grad udført i sandsten og har primært haft til formål at iscenesætte den enevældige konges magt i samspil med det tilhørende anlægs arkitektur. Skulpturerne refererer fx til romernes og grækernes gudeverden og til fordums tiders store herskere. Ikonografien og allegorierne er væsentlige elementer i oplevelsen af anlæggene. Udsmykningerne har til hver sin tid afspejlet de stilmæssige strømninger, der var fremherskende i Europa, i Danmark dog ofte med nogle tidsmæssige forskydninger.
P1070076

P1070059

P1070062
Udsmykninger er overvejende udført i perioden fra midten af 1500-tallet til slutningen af 1700-tallet. De er med enkelte undtagelser udført i Danmark, ofte af dygtige kunstnere og håndværkere, der er rejst hertil fra udlandet. Skulpturerne, de dekorative elementer og de mere gængse bygningssten er for en stor del udført i gotlandsk sandsten, der i det danske klima har en begrænset udendørs levetid. Allerede få år efter opsætning kunne de første tegn på nedbrydning af materialet vise sig, men der er store variationer. En rigtig god gotlandsk sandsten kan have en levetid på ca. 200 år – en dårlig på få årtier.
P1070141

P1070144
Gennem slottenes lange historie er naturstenene løbende blevet vedligeholdt, restaureret og udskiftet. Men trods ihærdige forsøg på at følge med tidens tand har det ikke været muligt at holde trit med den naturlige nedbrydning af stenene. Nedbrydningsprocessen kan i bedste fald bremses, men den kan ikke stoppes. Selv om der gennem tiden er foretaget mange reparationer og udskiftninger af naturstenene, er det generelle billede i dag, at mulighederne for levetidsforlængelse af stenene desværre er udtømt i rigtig mange tilfælde. Materialenedbrydningen er accelererende, og skulpturer og dekorationer mister hurtigt deres former med tab af kulturværdier til følge. Det er derfor stærkt påkrævet, at der sættes ind over for det kæmpemæssige efterslæb, der efterhånden er opbygget.
P1090158

« Tilbage til projekter