ENDA

Søtorvet

2014–2015 | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Restaurering og udbedring
Udført: 2014-2015
Bygherre: Jeudan A/S
Type: Restaurering

Komplekset består af fire karréer anlagt symmetrisk på hver side af Frederiksborggade langs den vestlige bred af Peblinge Sø i København. Søtorvet blev opført fra 1873-76 af den daværende stadsarkitekt Ferdinand Mehldal, som var stærkt inspireret af den franske Historicisme. Anlægget var det første til at blive realiseret af den omfattende omstrukturering af København, hvor indre by blev forbundet med sine brokvarterer ved delvist at nedlægge det eksisterende voldanlæg.

Opgaven omfatter en udbedring af svampe- og rådskader i tagværk og murkrone på det nordøstlige tårn samt en ny afstivning af tagkonstruktionen her. Desuden tilbageføres den eksisterende, uoriginale kobberinddækning til zink, således at tårnet fremadrettet modsvarer Søtorvets øvrige anlæg.

 

De uoriginale kobberinddækninger tilbageføres til zink, således at det samlede anlæg fremadrettet fremstår ensartet.

Under andre tagarbejder på ejendommen, blev der konstateret omfattende angreb af ægte hussvamp og råd i tagkonstruktionen på ejendommens nordøstlige tårn.

Et senere tilføjet betondæk, formodentlig for afstivning af konstruktionen, havde desuden forværret situationen yderligere, og træfoden, som dækket var støbt omkring, var næsten gennemtæret.

Det inficerede træ og murkrone blev behandlet og tømmer blev udskiftet, hvor det vurderedes nødvendigt. Ydermere, fjernedes betondækket og det eksisterende tagværk afstivedes i stedet med en ny stålkonstruktion.

I forbindelse med projektet blev det besluttet at omlægge den eksisterende kobberinddækning til zink, således at tårnet atter ville falde ind i det øvrige anlægs helhed. Dette blev ikke kun vedtaget ud fra et historisk og stilmæssigt perspektiv, taget stod oprindeligt i zink, med i ligeså høj grad ud fra tekniske overvejelser, idet kobberinddækningen bevirkede korrosion og tæring på de omkringliggende zinkinddækninger.

« Tilbage til projekter