ENDA

Studiestræde 13

2015- | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Istandsættelse af facade, port- og trapperum
Bygherre: AB Studiestræde 13
Areal.: 880 m2
Status: Under udførelse
Arkitekt: ELGAARD Architecture
Ydelse: Totalrådgivning
Fredet: Ja
Type: Restaurering og istandsættelse

Ejendommen Studiestræde 13 ligger i Københavns latinerkvarter og er opført i 1798 af tømrermester Niels Zimmer i tre etager med kælder. Forhuset er kun i begrænset omfang ændret siden opførelsen, og hele bygningen blev fredet i 1959. Ejendommen er meget nedslidt og har ikke været vedligeholdt i mange år. Elgaard Architecture har gennemført forundersøgelser og er totalrådgiver på det samlede projekt, der indebærer istandsættelse af hhv.  trapperum, portrum og gadefacade i forhuset.

Ejendommens trapperum er helt unikt i huse fra den periode og fører tankerne hen på periodens italienske eller nederlandske trapperum. Balustrenes detaljering synes dog på samme tid at have en vis reference til kinesisk/asiatisk æstetik; en inspiration, som ikke er ukendt i 1700-tallets arkitektur og møbelkunst, og som skyldtes en voksende samhandel med Asien.

Trappens overflader har ikke været vedligeholdt i mange år og i 1930’erne er der lavet et nyt trappeløb til den øverste etage, der skæmmer det samlede trapperums oprindelige udtryk. Dette trappeløb bliver nu udskiftet til et løb svarende til resten af trappen, hvorved durchsichten genskabes fra port til tag. Trappens konstruktion sikres og alle trappens overflader fornyes.

Gamle blændede toiletvinduer mod trapperummet fjernes, da de ikke længere giver mening. Ny belysning etableres, ligesom rummets oprindelige form og indretning genoprettes.

Alle flader malerbehandles med afsæt i de arkæologiske farveundersøgelser. På denne måde moderniseres rummet samtidig med at dets særlige karakter og historie bevares.

Portens dæk er et betondæk med asfaltbelægning fra 1930’erne. Dækket er slemt medtaget af rust og skal skiftes helt ud. Samtidig retableres et trædæk i porten i lighed med det, bygningen er født med. Portrummet lukkes af med en revleport mod gårdrummet svarende til den oprindelige; en port hvoraf der i dag kun er stablerne tilbage. Alle overflader fornyes og males.

Gadefacaden er en smuk regulær teglstensfacade med brændte hamburgerfuger og en fin a la grecque-bort samt udsmykninger af sandsten omkring vinduer i belle-etagen og i kordongesims. Murværket fremstår malerbehandlet, men har formentlig oprindelig stået i blank mur.

Facaden er ikke blevet vedligeholdt i en lang årrække og trænger voldsomt til istandsættelse. Istandsættelsen indebærer bl.a. udskiftning af forvitrede sandstenselementer, der genetableres med med tilsvarende i Nexøsandsten. Murværket afrenses under hensyntagen til teglstenenes brændhud og de brændte fuger repareres. Nyere skæmmende fuger i utilpasset profil udskiftes.

Udover istandsættelse af murværket sker der en grundig gennemgang af alle gadefacadens vinduer. Nedbrudte dele udskiftes og vinduesrammer males og forsynes tillige med fortsatsruder.

 

« Tilbage til projekter