ENDA

Palægaragerne

2012-2015 | København, Danmark

Fakta:
Projekt: Parkeringshus
Udført: 2012-2015
Kvm.: 8100
Bygherre: Jeudan A/S
Type: Restaurering og Renovering

Restaurering af Danmarks første parkeringshus fra 1932. Opgaven omfatter restaurering af pladsstøbte betonfacader, jernvinduer og parkeringsdæk. Derudover udføres sideløbende et apteringsprojekt, hvor infrastruktur, interiør samt belysning moderniseres i overensstemmelse med husets enkle, funktionalistiske tankegang.

Det modernistiske anlæg og den lille, overdækkede benzinstation foran indkørslen er tegnet af arkitekt O. Gundlach-Petersen og blev bygget efter moderne, amerikanske principper. Garageanlægget blev opført i 1932 af det danske entreprenørfirma Højgaard & Schultz og forhøjet med to etager i 1934. Palægaragerne ligger i en smal baggård i Dronningens Tværgade i det indre København.

Betonfacaden fremstod før restaureringen bemalet i en svag rosa plastmaling med lysegrå ståldøre og sortmalede gelændere og vinduer. Desuden var de oprindelige stålvinduer op østfacaden udskiftet med profilglas. Overalt i bygningen sås kraftig tæring af armeringen og store afsprængninger i overfladen på både dæk og facader.

På grund af usikkerhed om de ældre betonkonstruktioners tilstand udførtes i første fase restaureringsarbejderne på et prøvefelt bestående af et mindre udsnit af facaden og tagdækket. Dette gav et erfaringsgrundlag, der kunne give et både økonomisk og restaureringsmæssigt overblik for det videre arbejde med resten af anlægget.

For at bevare mest mulig oprindeligt materiale afbankedes og udstøbtes betonfladerne kun på skrukke områder, som kunne identificeres ved visuel inspektion. Desuden blev armeringen på disse områder udskiftet og korrosionsbehandlet. På de resterende flader blev anvendt katodisk beskyttelse, en svag spænding, som blev påsat armeringen for at forhindre yderligere tæring af konstruktionen.

Den karakteristiske, tydelige bræddeforskalling, som i høj grad giver facaden liv, blev fastholdt i den endelige overfladebehandling: Facaden blev filtset og svummet, hvorefter der blev trukket en tynd profil med et enkelt bræt for således at gengive den oprindelige konstruktionsmetode. Facaden blev malerbehandlet i grå, en nuance afstemt i forhold til farvetonen på betonens egen farve. Således bevaredes fornemmelsen af en pladsstøbt betonkonstruktion.

Østfacadens glasprofiler fjernet erstattet af stålprofiler, som blev rekonstrueret på baggrund af en registrering af vestfacadens vinduesrammer. Vestfacadens vinduesrammer blev i videst muligt omfang restaureret, dog blev de værst medtagne udskiftet af rekonstruktioner. Vinduer og de øvrige bygningsdele i stål blev overfladebehandlet i en oxidgrøn højglansmaling.

Østfacaden før- og efter projektets begyndelse, hvor blandt andet de oprindelige stålvinduer er blevet retableret

Balkonerne før og efter restaurering

Tagetagen før- og efter renovering

Fotos: Kontraframe

« Tilbage til projekter