ENDA

Vallensbæk Sogn, Masterplan

2012-2015| Vallensbæk, Danmark

Fakta:
Projekt: Masterplan
Udført: 2012-2015
Bygherre: Vallensbæk Sogns Menighedsråd
Type: Masterplan og Aptering

Vallensbæk sogn er et sogn i vækst. Derfor vil behovet for flere gravsteder ved Helligetrekongers kirke og den gamle Vallensbæk Kirke melde sig i nær fremtid. Med en ny kirkegårds ”tilvækstsperiode” in mente har menighedsrådet derfor besluttet, at inddrage den tidligere katastrofekirkegård til en ny parkkirkegård og i den forbindelse også forny kirkegårdsgartnernes faciliteter, såsom maskinbygninger og mandskabsrum, således at disse og den nye kirkegård integreres i et samlet anlæg.

Læs mere om Gartnerhuset her

Vallensbæk Kirke er opført i årene 1150 – 1200. Hvælv og kalkmalerier er udført fra 1400 –1450 og tårnet tilføjet omkring 1525. Arkitekten J.D. Herholdt forestod en tidstypisk og hårdhændet restaurering omkring 1865, hvor kirken bl.a. skalmuredes, kamtakkerne blev tilføjet og ny-gotiske vinduer isat.

Mandskabsbygningen er opført i 1972, og maskinbygningen stammer antageligt fra omkring 1985. Sognegården er opført i 1989 efter tegninger af arkitekt Palle Drost, og i 2012 kom Helligtrekongers Kirke til – udført af Peder Elgaard, Elgaard Architecture, i regi af Erik Møller Arkitekter.

Den nuværende mandskabsbygning er af meget ringe arkitektonisk kvalitet og lever ikke op til de lovmæssige krav til en arbejdsplads. Dens placering er fornuftig, og råhuset har en genanvendelsesværdi, som gennem en ombygning vil kunne etablere to afdelinger med omklædning og bad, hhv. herrer/damer, fælles frokoststue med køkken, depot-, vaske- og tørrerum samt offentligt, handicapvenligt toilet. Den nuværende kølerumsfunktion nedlægges, og værkstedet flyttes til den nye maskinbygning i gartnergården.

Den eksisterende maskinbygning er ligeledes af meget ringe kvalitet og nedrives derfor. I den nye bygning etableres et opvarmet værksted i direkte tilknytning til en uopvarmet garage for maskiner og redskaber. På pladsen udenfor indrettes vaskeplads, brændstofopbevaring m.v. iht. landskabsprojekt.

Den arkitektoniske idé er baseret på et ønske om at give huset et stramt og enkelt udtryk med genanvendelse af tegl som det bærende materiale. Huset er placeret i den nederste del af anlæggets betydningsmæssige hierarki, men skal med sin placering tæt på Vallensbæk Kirke og kapelbygningen have en passende reference hertil. Den fælles frokoststue placeres centralt i det tværgående træk, som defineres af to store facadepartier imellem to murede sidefløje. Sidefløjene indeholder bl.a omklædningsfaciliteter, der får dagslys gennem mønstermurværket, hvorved ideen om de murede sidefløje bevares. De to gavle opmures med strømskifter for at underbygge referencen til kirken og kapellet.

Ydervæggene står i blank mur i en kombination af nye og gamle, røde mursten, og de genbrugte spær er lagt med nye røde vingetagsten. Facadepartier udføres i en kombination af træ og aluminium med træ som det dominerende element og mørkt farvede aluminiumssprosser m.v. til oplukkelige dele. Indvendige overflader holdes i en lys og neutral tone med terrazzogulve. Frokoststuens teglgulv viderefører referencen fra den udvendige teglflade og skaber derved en overgang mellem inde og ude.

Maskinbygningen
Bygningen er disponeret som en lang længe, der optimerer arealanvendelsen omkring bygningen. Længen er desuden rationel og fleksibel ud fra det bærende funktionsmæssige perspektiv, der gælder for denne del af projektet. Bygningens bærende konstruktion består af præfabrikerede stålrammer, der udvendigt beklædes med træ i mørk farve. Portfagene gives en afstemt kontrastfarve. Tagdækningen udføres med ståltrapezplader, hvori lægges gennemgående ovenlysbånd.

« Tilbage til projekter