ENDA

Arkitektur

Vores tilgang til såvel restaurering, istandsættelse, ombygning eller transformation tager udgangspunkt i den antagelse, at alle faser og perioder i en bygnings udvikling rummer et potentiale og kan være interessante og værdifulde at forholde sig til i opgavens overordnede strategi. Det kan også være at bygge nyt i stedet for eller i forlængelse af det eksisterende.

Derfor studerer vi altid det eksisterendes unikke karakter og udarbejder en prioriteret værdisætning af de kvaliteter og muligheder, der knytter sig til en given bygning eller sted. Vi ser på, hvad der er umisteligt og ikke bør røres, og hvor der kan laves interventioner, der på én gang forstærker bygningens eller stedets samlede karakter og anvendelsesmuligheder og samtidig opfylder kundens funktionelle behov.

De vanskeligste opgaver indenfor arkitektur er at kombinere nyt og gammelt.
At skabe optimale betingelser for nye funktioner i eksisterende bygninger, at kombinere alle grader af indgreb fra konservering af en overflade til ændring og fjernelse af vægge og dæk, at tilføje ny og tidssvarende arkitektur i historiske sammenhænge. At tilføje den lille nye detaljer, som får det hele til at gå op, eller at rive ned og tilføje et helt nyt byggeri, så det med største selvfølgelighed indgår i den eksisterende sammenhæng.

Det er i sådanne projekter, vi befinder os bedst.