ENDA

Proces

Vi skræddersyr vores rådgivningsproces hver gang.

Det betyder i praksis, at vi tilpasser og tilrettelægger vores procesledelse ud fra hvert projekts specifikke karakter og bygherrens unikke behov hele vejen fra de tidligste overvejelser til ibrugtagning af det færdige projekt.

I et tæt og løbende samarbejde med kunden, og ofte også kommende brugere, afdækker og udfordrer vi de behov, ønsker og visioner, der er til et givent projekt med henblik på at skabe mest mulig værdi pr. kvadratmeter, samtidig med at stedets autenticitet og stemning bevares eller forstærkes.

Vi er vant til at håndtere den ofte tidskrævende myndighedsbehandling, der knytter sig til arbejdet med den byggede kulturarv, og vi arbejder tæt sammen med fredningsmyndighederne, hvilket bidrager til en sikker styring af økonomi, tid, kvalitet og risici.