Tilbage til nyhedsoversigt

Associeret partner, arkitekt Mikael Schilling underviser på Raadvad Center for Bygningsbevaring

07. september 2022

Associeret partner, arkitekt Mikael Schilling underviser på kurset Bygningsbevaring Teori og Praksis på Raadvad Center for Bygningsbevaring.

Kurset omhandler restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader, og Mikael vil her fortælle om Elgaard Architectures arbejde på Navigationsskolen i Havnegade i København, hvor kunden ønskede at udvikle den fredede bygning til et fleksibelt kontorlejemål.

Oplægger omhandler, hvordan vi gennem grundig analyse og værdisætning af bygningernes arkitektur- og kulturhistorie kunne udarbejde et gennemtænkt design og tilføje nye elementer i bygningen, så bygherres ønsker og fredningsmyndighedernes krav blevet integreret til gavn for både kundens business case og bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. I oplægget vil Mikael også fortælle, hvordan vi i alle projektets faser samarbejder med Slots- og Kulturstyrelsen og andre relevante myndigheder.