Amaliegade 23-25 trapperum
Tilbage til projektoversigt

Amaliegade 23-25

Registrering, arkivgennemgang og research blev foretaget og analyserne sammenfattet til en fredningsbeskrivelse over hele komplekset. Som en del af ydelsen afholdt Elgaard Architecture møder med Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse af fredningsbeskrivelsen og indledte desuden en forhåndsdialog om principiel mulighed for indretning af ejendommen til nye formål.

Fakta

Årstal
2015

Tema
Fredningsbeskrivelse, mulighedsstudier og skitseprojekt

Bygherre
Freja Ejendomme

Amaliegade 23-25 gård

Borgerhuse blev til fødselsstiftelse
Komplekset Amaliegade 23-25 blev oprindelig opført som to separate borgerhuse, der siden blev forbundet med en mellembygning. Amaliegade nr. 23 blev opført af hofarkitekt Nicolai Eigtved i 1750-52, nr. 25 af arkitekten Lauritz de Thurah i 1755-57 og senest mellemhuset af Joseph Guione i 1787.

Allerede i 1787 blev husene indrettet til Den Kgl. Danske Fødsels- og Plejestiftelse, som fungerede helt frem til 1910, hvor den blev re-lokaliseret til Rigshospitalet. Herefter overgik ejendommen til staten og blev indrettet som kontorer for skiftende ministerier. Senest blev ejendommen overdraget til Freja Ejendomme, der varetog det endelige videresalg for staten.

Amaliegade 23-25 interiør
Med udgangspunkt i Lauritz de Thurahs tegningssæt fra 1789 anbefalede vi en fremtidig planløsning, der i videst muligt omfang søgte en tilbagevenden til denne periodes udtryk: Vægge tilføjet senere end 1789 kunne som udgangspunkt fjernes, men hvis tilføjede bygningsdele understøttede det pågældende rums arkitektoniske helhed og fremtidig funktion, blev disse elementer bevaret.
Amaliegade 23-25 trappeopgang
Den samlede ejendom, Amaliegade 23-25, er kompleks hvad angår arkitektur og historisk udvikling. Derfor var det væsentligt at holde fredningsbeskrivelsen på et forholdsvis overordnet niveau.
Amaliegade 23-25 trappeopgang
Rådgivningsydelsen indeholdt også mulighedsanalyse vedrørende opdeling af ejendommen i henholdsvis bolig og erhverv og indeholdt desuden anbefalinger vedrørende brandforhold, parkering, lydforhold, og installationer.