De fem Halder luftfoto Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

De fem Hald’er

Elgaard Architecture opnåede en 2. plads i konkurrencen om at skabe en samlet formidling af De fem Hald’er og det fredede områdes ruiner, voldgrave og øvrige kulturspor. Projektet fokuserede på restaurering af landskab, ruin og Hald-laden, der blev foreslået nyindrettet til formidlingscenter for områdets kultur- og naturhistorie.

Fakta

Årstal
2016

Tema
2. plads for konkurrenceprojekt i samarbejde med Schønherr (2. plads), helhedsplan – restaurering og fortolkning

Bygherre
Naturstyrelsen

Samarbejdspartnere
Schønherr (landskab), 2+1 (kommunikation), Viborg Ingeniørerne

Hald Hovedgård visualisering Elgaard Architecture

Magtfulde mennesker og natur
Hald har gennem århundreder været et magtens centrum. I middelalderen var området hjemsted for et belejringsanlæg og flere borge, for eksempel ridderen Niels Bugges, og i 1700-tallet lå her en stråtækt herregård med park i stram barokstil og romantisk have ned til Hald Sø.

Det femte og nuværende Hald blev bygget omkring 1787 af landsdommer og kammerherre Frederich Schinkel (1719-94), der var herremand på Hald i perioden 1750-94.

På visualiseringen til venstre ses den store landskabsakse.

“Landskabsprojektet Magtens Landskab peger både fremad og bagud og skal i fremtiden binde Viborg, Hald og Dollerup langt bedre sammen, så enhver, som gæster Viborgegnen bliver bevidst om dette enestående landskab og den uadskillelige sammenhæng mellem by, slot og natur.”
De fem Halder jernbro og portbro visualisering Elgaard Architecture
Som en naturlig forlængelse af stiforbindelsen og træbroen foreslog vi at etablere en jernbro, der kunne formidle historien om, at man er ankommet til Hald 3 via en vindebro. Ligeledes foreslog vi at etablere Portbroen, en port med en broforbindelse, som spænder ud mellem de to voldes toppunkter. Ved ankomsten til Hald 3 skulle man derfor gennem porten under broen og ville dermed opleve fornemmelsen af et forsvarsværk. Visualisering: Schønherr
De fem Halder skydeskår på Valdemars Skanse Elgaard Architecture
Skydeskår på Valdemars Skanse. På Hald 1 er det afgørende at formidle stedets dramatiske belejringshistorie. Ved at frilægge voldstedet for beplantning kunne sammenhængen genskabes mellem Hald 1 og 3 og dermed understøtte fortællingen om forholdet mellem borg og belejringsskanse. Vi foreslog, at historien om en mulig blide på Hald 1 skulle formidles via en installation bestående af fire jernskiver i landskabet. Visualisering: Schønherr
“”Er du ven eller fjende?” Fra porthuset på Hald 3 har man betragtet enhver, som nærmede sig borgen. Dramaets højdepunkt i borganlægget ligger i porthuset. Dette punkt bør også fremover fremstå som et markant udsagn, der formidler belejringshistorien. ”
De fem Halder kort Elgaard Architecture
Kort over området omkring De fem Halder
De fem Halder udsnit Elgaard Architecture
Historien om det tidligere kanonrondel som fangetårn for Biskop Jørgen Friis er en vigtig del af Hald 3's historie. Længe før man ankommer til Hald 3, oplever man tårnet som et markant landemærke, der rejser sig op over voldene. Denne fortælling foreslog vi understøttet ved at fjerne det eksisterende dæk og trægulv i tårnrummet og etablere en ny bro hen over fangekælderen.
“Hald og Dollerup er nemlig i dag et yndet udflugtsmål, hvor kontrastfuld natur og 700 års kulturhistorie danner kulissen for rekreative udfoldelser. ”
De fem Halder Hald Lade illustration Elgaard Architecture

Gammel lade med ny mening
Den store værdi ved Hald Hovedgårds lade er rummets autenticitet og dets åbne karakter. For at styrke disse forhold foreslog vi, at toiletfunktionen blev sam­let i en fritstående boks midt i rummet. Dermed kunne den besøgende få den fulde oplevelse af rummets imponerende udstrækning og synlige konstruk­tion. De eksisterende køreporte blev foreslået som hovedadgangsvej, og bag portene var tanken at etablere facadepartier i stål og glas, således portene kunne stå åbne og invitere publikum indenfor.

Formidlingen under tag blev foreslået som ni formidlingsstationer i laden. Én station, kernestationen, skulle give det samlede overblik over magtens landskab. De øvrige otte stationer beskrev hver en brik i hovedfortællingen og magtens landskab. På den måde kunne man navigere mellem tid og sted og bevare overblikket i historiens mange lag.