FLSmidth hovedkvarter eksteriør Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

FLSmidths hovedkvarter

FLSmidths oprindelige domicil fra 1956 ved arkitekterne Kay Fisker og Palle Suenson er et stærkt og afklaret arkitektonisk værk, der er kendetegnet ved et meget højt kvalitetsniveau i både helhed og detalje, arkitektonisk udtryk og materialevalg. Bevaringsplanen for domicilet, som Elgaard Architecture udarbejdede i forbindelse med en arkitektkonkurrence om et nyt domicil, beskrev alle bærende kvaliteter i det eksisterende anlæg og anviste den ramme, som domicilet kunne udvikles og udbygges indenfor. Projektet blev dog ikke realiseret.

Fakta

Årstal
2019

Tema
Bevaringsplan

Bygherre
ATP Ejendomme

Samarbejdspartnere
COWI, GHB Landskabsarkitekter

FLSmidth hovedkvarter detalje murværk Elgaard Architecture
Et slægtskab mellem arkitekterne Palle Suensons og Kay Fiskers arkitektur er tydelig, hvad angår brug og videreudvikling af traditionelle materialer som træ og tegl i en moderne kontekst. Bygningen kan derfor ses som et udtryk for et generationsskifte inden for denne arkitektoniske strømning.
FLSmidth hovedkvarter interiør trappe Elgaard Architecture
Arkitekt Palle Suenson var inspireret af den internationale modernisme, der udviklede sig i 1950'erne.
“FLSmidths oprindelige domicil er et stærkt og afklaret arkitektonisk værk. Det færdige resultat skal være bedre!”
FLSmidth områdeplan illustration Elgaard Architecture
Aflæselighed i domicilets oprindelige funktionsopdeling og forbindelse til den nu nedlagte maskinfabrik. Analyse-illustration fra bevaringsplanen.
FLSmidth områdeplan illustration Elgaard Architecture
Tredimensionelt byggefelt: Rød farve indikerer byggefelt for udvidelsen af det oprindelige oprindelige domicil. Blå farve indikerer byggefelt for det fremtidige boligområde, hvor konkurrencefelt 2 skal sikre en stærk og afklaret overgang til FLSmidths nye campus.
FLSmidth hovedkvarter eksteriør Elgaard Architecture
Projektet lagde op til, at enkelte af de eksisterende bygninger skulle rives ned, mens de største skulle bestå og suppleres af en parkeringskælder og to nye bygninger. Også lokalmiljøet ville få glæde af om- og nybygningen, da parkanlægget ud mod Vigerslev Allé – designet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen – skulle åbnes for offentligheden.

Fra damp til cement: FLSchmidts rejse
Virksomheden blev grundlagt af maskinkonstruktør Frederik Læssøe Smidth (1850-99) i 1882 som Teknisk Bureau, der beskæftigede sig med handel med damp- og møllerimaskiner. I 1887 indtrådte ingeniørerne Alexander Foss og Poul Larsen som medindehavere, og navnet blev ændret til F.L. Smidth & Co.

Virksomheden begyndte senere at interessere sig for cementfremstilling. For at kunne studere fabrikationen i praksis og udvikle teknologien opførtes Aalborg Portland-Cement-Fabrik i 1889. I løbet af 1890’erne udviklede og erhvervede F.L. Smidth Co. flere patenter til cementproduktion.

FLSmidth hovedkvarter tegning Elgaard Architecture