Fredericiagade 12 København eksteriør facade Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Fredericiagade 12

Ejerforeningen Fredericiagade 12 valgte Elgaard Architecture til at udarbejde en handlingsplan for deres ejendom, der ligger på den nordlige side af Fredericiagade tæt på Frederiksstaden og Amalienborg i det centrale København. Den klassicistiske ejendom, som består af et forhus med side- og baghus, er opført i 1853 og blev fredet i 1987. Ejendommen har erhverv i kælderen mod gaden og er ellers indrettet til beboelse.

Fakta

Årstal
2017

Tema
Handlingsplan og totalrådgivning på istandsættelse

Bygherre
EF Fredericiagade 12

Fredericiagade 12 København eksteriør gård Elgaard Architecture
Forhuset ligger midt i gadeforløbet og er sammenbygget med nabobygningerne og sidehuset mod øst, der igen er sammenbygget med baghuset. Baghuset og forhuset forbindes af en lavere mur. Bygningerne og muren indrammer et smalt, okkerkalket gårdrum.

Guldalderen i Fredericiagade
Matriklens tre klassicistiske huse – for-, side- og baghus – blev alle opført i guldalderen i 1853 for tømrermester Hans W. Wulff. Danmarks første kvindelige læge Nielsine Nielsen (1850-1916) boede omkring 1882 i baghuset.

Fredericiagade, der strækker sig fra Amalienborg til Nyboder, fik sit nuværende navn i 1869 til minde om Fredericias rolle i de slesvigske krige 1848-50 og 1864. Før da bestod den af en række små gader i forlængelse af hinanden med navne i Nyboderstil: Kokkegade, Nellikegade, Bjørnegade, Kaninlænge og Akademigade, sidstnævnte også kaldet Blancogade.

Fredericiagade 12 København eksteriør facade Elgaard Architecture
Elgaard Architecture har udarbejdet en handlingsplan for hele ejendommen og har været totalrådgiver på istandsættelsen af facader og vinduer, kviste mod gaden og i gården samt istandsættelse af trapperummene.
Fredericiagade 12 eksteriør facade detalje Elgaard Architecture
Det hvidpudsede forhus er opført i fem etager og bygget over fem fag. De tre midterste er i fremspring, en såkaldt midtrisalit. Ordet stammer fra det italienske ord ”risalto” (fremspring) og er den del af en bygnings facade, som er trukket frem i forhold til resten af facaden og i hele dens højde.