Gladsaxe Kirke epitafium over Hans Nielsøn Sæby efter restaurering Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Gladsaxe Kirkes epitafier

Gladsaxe Kirkes tre epitafier fra henholdsvis ca. år 1619, 1653 og 1675 trængte til istandsættelse. Alle tre blev restaureret i 1862 og 1904 og var senest blevet besigtiget af Nationalmuseets kirkekonsulentfunktion i 2001, hvor de blev beskrevet med skader og et stort, aktuelt behov for “snarest at blive konserveret”. Elgaard Architecture var hovedrådgiver og arkitekt på opgaven, der blev udført i 2019.

Fakta

Årstal
2019

Tema
Istandsættelse af tre epitafier, hovedrådgivning

Bygherre
Gladsaxe Kirkes Menighedsråd

Samarbejdspartnere
Nordisk Konservering ApS (hoved- og stenkonservering), Abildgaard Konservering & Snedkeri (snedkerkonservering)

Gladsaxe Kirke epitafium over Hans Nielsøn Sæby efter restaurering Elgaard Architecture
"Hans Nielsøn [Sæby], kaldet fra Vor Frue i Kiøbenhavn 1619 og indsat S. Mikkelsdag som Sognepræst her, og Hustru Malene Andersdaatter, som blev begravet Mandag 20. Maj 1650, »der de haffde leuet samen 34 Aar 2 Maan.«" Epitafiet er fra 1653 og hænger på korets nordvæg.
Gladsaxe Kirke epitafium over Hans Nielsøn Sæby før restaurering Elgaard Architecture
Før konserveringen
Gladsaxe Kirke epitafium over Mikkel Sørensen Lemvig efter restaurering Elgaard Architecture
Mikkel Sørensen Lemvigs epitafium fra omkring år 1675: »Gud till Ære oc Kircken till Prydelse haffuer Her Mickel Søffrensøn Lemwig, Sognepræst her til Gladsax oc HærløfT Sogner, med sin k. Hustrue Lucia Svendsdaatter till en christelig Ihukom(m)else ladet opsette oc bekoste dette Epitaphium."
Gladsaxe Kirke epitafium over Mikkel Sørensen Lemvig detalje fra konservering Elgaard Architecture
Detalje fra konserveringen
Gladsaxe Kirke ramme til epitafium over Samuel Thomæsøn Elgaard Architecture
Det ældste epitafium fra ca. 1619 over "Samuel Thomæsøn, kaldet 1611 fra Vor Frue Kirke i Kiøbenhafn, hvor han var Medtjener i 14 Aar, til Sognepræst i Gladsax og Herløf Sogne, ialt 9 Aar, og Hustru Karen Olesdatter, død i sin Alders 31. Aar". På frisens blå bund er malet de afdødes skjolde og initialer samt: »Gud vil og kan« på latin.
Gladsaxe Kirke epitafium over Samuel Thomæsøn Elgaard Architecture
Dette epitafium er så slemt medtaget, at motivet ikke længere kan afkodes. Der arbejdes på at få indsat ny, relevant kunst i epitafiets ramme.