Helligaandskirken København interiør
Tilbage til projektoversigt

Helligaandskirken, København

Elgaard Architecture er kirkesynsarkitekter for Helligaandskirken, der ligger på Strøget midt i København. Som kirkesynsarkitekt rådgiver vi menighedsrådet om restaurering og vedligehold af kirken og samarbejder om at konkretisere eventuelle ideer til forbedring af kirkebygningen og de tilhørende områder. Vi hjælper også med udarbejdelse af projektforslag og fondsansøgninger.

Fakta

Årstal
2018-

Opgave
Kirkesynsarkitekt

Bygherre
Helligaandskirkens Menighedsråd

Middelalderkirke med ombygninger
Helligaandskirken er formentlig opført i slutningen af 1200-tallet og var oprindelig en del af Helligaandshospitalet, som blev grundlagt ca. 1295. Siden blev kirken en del af Helligaandsklostret, der blev oprettet i 1474 af Christian 1. Efter reformationen blev klostret nedlagt og kirken omdannet til en luthersk protestantisk sognekirke. Under Københavns brænd i 1728 brændte kirken ned, men den blev genopbygget på ruinerne umiddelbart efter. Sit nuværende udseende fik kirken i forbindelse med en omfattende ombygning i 1878-79.

I 1600-tallet fik Helligaandskirken et klokkespil, og på grund af sin centrale beliggenhed i byen var det kirketårnets urværk, der bestemte Københavns “normaltid”. Det var Helligaandskirkens klokker, der ringede skolebørn og studenter til eksamen, og ”efter dens ur skulle alle rette sig”, står der bl.a. i købmændenes laugsskrå (vedtægter) fra 1651. Efter branden i 1728 mister kirken sit klokkespil og dermed også sin centrale funktion i byen.

Helligaandskirken København prædikestol
Helligåndskirken København
Maleriet under orgelpulpituret i kirkens bagvæg er udført af maleren Joakim Skovgaard (1856-1933) og forestiller ”Mariæ bebudelse”. Kirkens nuværende inventar stammer fra den omfattende ombygning i 1878-79.