Nikolaj Plads 25 facade Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Nikolaj Plads 25

Opgaven omfattede restaurering af det nu affredede forhus, transformation af sidebygningen og opførelse af et nyt baghus. Stueetagen blev indrettet til erhvervslejemål, og på de overliggende etager blev seks lejligheder etableret. Boligerne blev indrettet inden for rammerne af den eksisterende struktur og fik som følge heraf individuelle rumlige kvaliteter med en gennemgående moderne designlinje.

Fakta

Årstal
2013

Tema
Restaurering, transformation og nyopførelse

Bygherre
Jeudan A/S

Nikolaj Plads 25 facade Elgaard Architecture

Ildebrandshus med skiftende funktioner
På matriklen Nikolaj Plads 25 lå oprindeligt Sognepræstens gård, som dog blev anseeligt reduceret efter Københavns bybrand i 1795. I 1796 blev den nyopførte ejendom – et såkaldt ildebrandshus – overdraget til Nicolai Sogns Pleye Commission og indrettet til arbejdshus for fattiglemmer. Arbejdshuset blev nedlagt i 1892 og omlagt til alderdomshjem, Hjemmet blev nedlagt i 1901 da De Gamles By blev indviet på Guldbergsgade. Nikolaj Plads 25 kom i privateje og skiftede i de følgende år funktion imellem privatbolig og erhvervslejemål.

Størstedelen af husrækkerne, der indkredser Nikolaj Plads, blev fredet i 1944, sandsynligvis for at bevare det middelalderlige kirketorv.

“Opgaven har særligt omfattet det at bygge moderne, tidssvarende boliger i et fortættet urbant område, der derudover også lægger sig ind i en historisk kontekst som sin egen.”
Nikolaj Plads 25 restaurering tag Elgaard Architecture
Den arkitektoniske hovedidé var baseret på at forhuset skulle restaureres og rekonstrueres i overensstemmelse med de originale detaljer, og at sidehus og baghus blev bundet sammen i et nutidigt materialevalg og med nye og større vinduesåbninger, som ville give bedst muligt dagslys i boligerne.
Nikolaj Plads 25 restaurering tag Elgaard Architecture
Ejendommen fremstod stærkt forbygget indvendigt og havde foruden de oprindelige vinduer i forhuset og en bagtrappe i baghuset ikke meget oprindeligt interiør tilbage.