Skolen ved Sundet før restaurering Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Skolen ved Sundet

Elgaard Architecture og Niras gennemførte forundersøgelser af bygninger og udearealer på Skolen ved Sundet på Amager ved København forud for helhedsrenovering. Helhedsrenoveringen var målrettet indvendig og udvendig genopretning, energi- og klimatilpasning, indeklima, tilgængelighed og modernisering.

I tillæg til helhedsrenoveringen udarbejdede Elgaard Architecture et idéoplæg til “Fremtidens Fritidstilbud” og til Københavns kommunes skolemadordning, EAT, begge på Skolen Ved Sundet.

Fakta

Årstal
2015

Tema
Forundersøgelse ifm. helhedsrenovering; bygherrerådgivning

Bygherre
Københavns Kommune

Samarbejdspartnere
Niras, GHB Landskab

Skole med adgang til det grønne
Skolen ved Sundet blev bygget i 1938 som folkeskole med en tilhørende friluftsskole for svagelige børn. Skolen, som er en af de første funktionalistiske aulaskoler i Danmark, betragtes som arkitekten Kaj Gottlobs (1887-1976) hovedværk og blev fredet i 1990. Den politiske ambition med skolerne handlede om at give københavnske børn en skoledag i lyse og sunde lokaler med adgang til det grønne i frikvartererne. Inspirationen til Friluftskolen blev hentet i Frankrig, og dens formål var at tage sig af svagelige børn, der krævede særlig psykisk eller ernæringsmæssig pleje ved siden af skoleundervisningen.

Skolen ved Sundet eksteriør Elgaard Architecture
Som en del af forundersøgelserne udarbejdede Elgaard Architecture en strategi for restaurering af skolerne med stor opmærksomhed på fredningsværdierne i de eksisterende bygninger og udearealer. GHB Landskab deltog i forundersøgelserne vedrørende udearealerne for Elgaard Architecture.
Skolen ved Sundet interiør Elgaard Architecture
Samtlige bygninger på begge skoler blev foreslået bevaret og restaureret med fokus på at tilbageføre til originalt udtryk, der hvor ændringer var blevet tilføjet over tiden.
“Af hensyn til funktionaliteten i en moderne skole ville restaureringen i nogle tilfælde være en fortolkningsvis tilbageførelse. Dette vedrørte også de landskabelige træk og grønne elementer, hvor eksisterende pavilloner, opført i 1980erne, blev foreslået nedrevet og erstattet af nybyggeri samt en genetablering af de oprindelige skolehaver.”
Skolen ved Sundet eksteriør Elgaard Architecture
Skolen ved Sundet har en uvurderlig kulturhistorisk værdi som en af landets første aulaskoler og i særdeleshed som den eneste af sin art med en afdeling for svagelige børn, fordi dens oprindelige funktioner den dag i dag er bevaret.
Skolen ved Sundet interiør Elgaard Architecture
Vi anbefalede, at helhedsrestaureringen af skolen skulle gennemføres som et samspil mellem fastholdelsen af det fredede anlægs værdier og opretholdelsen af en moderne folkeskole, hvad angår organisation og undervisning.