Vibensgaard Østerbro restaurationslokaler Anton Rosen Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Vibensgaard

Elgaard Architecture er totalrådgiver og arkitekt på restaureringen af butikslokalerne i stueetagen i Vibensgaard på Østerbro i København. Den klassiske, fredede skønvirkeejendom blev tegnet af arkitekterne Anton Rosen og Peter Neergaard i 1903-05. Istandsættelsen hænger indledningsvist til en vis grad sammen med en planlagt restaurering af facaden.

Fakta

Årstal
2021-

Tema
Restaurering af butikslokaler

Bygherre
Alt Til Barnet Holding ApS, A/B Vibensgaard

Samarbejdspartnere
Slots- og Kulturstyrelsen, Byggeselskabet C.F. Hansen ApS, konservator Anne Brøndum Torp/Brøndum Konservering, Mette Falk/Falk Konservering

Vibensgaard Østerbro Anton Rosen stukloft Elgaard Architecture
De fem lokaler var oprindelig restauration, som det ses på Anton Rosens originale tegninger af Vibensgaard. Der er fra A/B Vibensgaard og Alt Til Barnet Holding ApS et ønske om at tilbageføre faca¬den til dens oprindelige udtryk, og i den forbindelse måtte bl.a. butikkens nedhængte lofter og skalstensbeklædning lade livet.
Vibensgaard Østerbro billardrum med vægdekorationer Anton Rosen Elgaard Architecture
Den dekorative vægbemaling i form af forskellige friser tænkes rekonstrueret på sigt. Friserne er de originale fra Anton Rosens tid og tegninger.
Vibensgaard Østerbro Anton Rosen-frise Elgaard Architecture
Den traditionelle materialeholdning understøttes ved, at reparationer og istandsættelser foretages med samme materialer som de oprindelige. Byggeselskabet C.F. Hansen er ansvarlige for murerarbejdet, mens en konservatorrapport, der er udarbejdet af konservator Anne Brøndum Torp fra Torp Konservering og Mette Falk fra Falk Konservering, beskriver strategien for den dekorative vægbemaling og den øvrige bemaling. Frisen på billedet viser tidligere landevejskroer, som lå ved Strandvejen i København.
“De oprindelige vinduer, som kunne køres op og ned og dermed åbne facaden ud mod Østerbrogade og Strandboulevarden, er for nylig blevet fundet i kælderen.”
Vibensgaard Østerbro Anton Rosen-interiør originale vinduer Elgaard Architecture
Konservatorerne Anne Brøndum Torp (Brøndum Konservering) og Mette Falk (Falk Konservering) har udført to destruktive undersøgelser af restaurationslokalernes gulve. Der findes spor af fire perioder på disse. Det anbefales derfor, at nyere gulvbelægninger fjernes på sigt, og at overflader samt fodpaneler rekonstrueres i alt væsentligt. Udførelse af dette udsættes dog til et senere tidspunkt.
Vibensgaard Østerbro Anton Rosen-udsmykning facade Elgaard Architecture
"Viben danner Hovedmotivet for Udsmykningen; men iøvrigt varieres Motiverne fra Strand og Vand paa mangfoldig Vis over Themaet: Tangplanter, Søstjerner, Maager, Havørne etc.,” skrev Architecten i 1904 om Vibensgaard.
“Butikslokalernes vinduer er er oppe i tiden blevet skiftet ud til et lavere format, samtidig med at man har beklædt det ydre med en typisk 1960’er-facade og installeret nedhængte lofter i butikslokalerne og dermed dækket de smukke, originale interiører.”
Vibensgaard Østerbro Anton Rosen billardrum Elgaard Architecture
Det bageste rum fungerede oprindelig som billardrum. På væggene ses den oprindelige frise og bemaling. Hovedparten af alle tekniske installationer for varme, køl og el udskiftes, og nødvendige følgearbejder udføres. Hvor nye bygningsdele introduceres pga. krav til indeklima, skal det ske det i respekt for ejendommens samlede udtryk.