Vibensgaard interiør frise Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Vibensgaard

Elgaard Architecture er totalrådgiver og arkitekt på restaureringen af butikslokalerne i stueetagen i Vibensgaard på Østerbro i København. Den klassiske, fredede skønvirkeejendom blev tegnet af arkitekterne Anton Rosen og Peter Neergaard i 1903-1905. Istandsættelsen hænger indledningsvist til en vis grad sammen med en planlagt restaurering af facaden.

Fakta

Årstal
2021-

Tema
Restaurering af butikslokaler

Bygherre
Alt Til Barnet Holding ApS, A/B Vibensgaard

Samarbejdspartnere
Slots- og Kulturstyrelsen, Byggeselskabet C.F. Hansen ApS, konservator Anne Brøndum Torp/Brøndum Konservering, Mette Falk/Falk Konservering

Vibensgaard Østerbro interiør Elgaard Architecture
Førbillede af lokalerne. Konservatorerne Anne Brøndum Torp (Brøndum Konservering) og Mette Falk (Falk Konservering) har udført to destruktive undersøgelser af restaurationslokalernes gulve. Der findes spor af fire perioder på disse. Det anbefales derfor, at nyere gulvbelægninger fjernes på sigt, og at overflader samt fodpaneler rekonstrueres i alt væsentligt. Udførelse af dette udsættes dog til et senere tidspunkt.
Vibensgaard interiør Elgaard Architecture
Procesfoto af det oprindelige billardrum, hvor loftet er malet, og udbedringer i murværket er foretaget. Den oprindelige bemaling retableres ikke, men dækkes over til eventuelt senere tilbageføring til originale forhold. Slots- og Kulturstyrelsen har dog besluttet, at bagvæggens frise i alle lokalerne skal konserveres.
“Hovedparten af alle tekniske installationer for varme, køl og el udskiftes, og nødvendige følgearbejder udføres. Hvor nye bygningsdele introduceres pga. krav til indeklima, skal det ske det i respekt for ejendommens samlede udtryk.”
Vibensgaard interiør frise Elgaard Architecture
En konservatorrapport, der er udarbejdet af konservator Anne Brøndum Torp fra Torp Konservering og Mette Falk fra Falk Konservering, beskriver strategien for den dekorative vægbemaling og den øvrige bemaling, som nu konserveres. Billardrummet, som også ses ovenfor, under konserveringen.
“Butikslokalernes vinduer er er oppe i tiden blevet skiftet ud til et lavere format, samtidig med at man har beklædt det ydre med en typisk 1960’er-facade og installeret nedhængte lofter i butikslokalerne og dermed dækket de smukke, originale interiører.”
Vibensgaard Østerbro eksteriør Elgaard Architecture
De fem lokaler var oprindelig restauration, som det ses på Anton Rosens originale tegninger af Vibensgaard. Der er fra A/B Vibensgaard og Alt Til Barnet Holding ApS' side et ønske om at tilbageføre facaden til dens oprindelige udtryk, og i den forbindelse måtte bl.a. butikkens nedhængte lofter og skalstensbeklædning lade livet. De oprindelige vinduer, som kunne køres op og ned og dermed åbne facaden ud mod Østerbrogade og Strandboulevarden, er for nylig blevet fundet i kælderen.
Vibensgaard interiør frise Elgaard Architecture
Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet, at den dekorative vægbemaling i form af lokalernes forskellige friser skal konserveres. Friserne er de originale fra Anton Rosens tid og tegninger.
Vibensgaard interiør frise Elgaard Architecture
Den traditionelle materialeholdning understøttes ved, at reparationer og istandsættelser foretages med samme materialer som de oprindelige. Byggeselskabet C.F. Hansen er ansvarlige for murerarbejdet. Frisen på billedet viser tidligere landevejskroer, som lå langs Strandvejen i København.