Willemoesgadekarréen Aarhus Kulturtårnet visualisering Elgaard Architecture
Tilbage til projektoversigt

Willemoesgadekarréen

Et tidligere industrielt bygningskompleks i Aarhus er ved at blive revitaliseret og den kulturhistorisk interessante Willemoesgadekarré transformeret til en mangfoldig og levende smeltedigel for mennesker og byliv gennem etablering af tidssvarende boliger, erhverv og byrum. Bygningerne har bl.a. huset et papirværk, Otto Mønsted Margarinefabrik (OMA), Bryggeriet Trøjborg og Aarhus Universitet.

Fakta

Årstal
2017

Tema
Transformation af delvist fredet, urbant industrikompleks til boliger og erhverv; parallelopdrag

 

Bygherre
Freja Ejendomme

Samarbejdspartnere
CEBRA Architecture, MASU Planning

Willemoesgadekarreen Aarhus tegning Elgaard Architecture
Gennem destillering og skærpelse af de enkelte bygningers arkitektoniske kvaliteter fremhæves stedets særlige post-industrielle æstetik samtidig med at nye by- og borgerrelevante funktioner tilføres. Herved skabes en fremtidig identitet for området, der er forankret i stedets kultur- og arkitekturhistorie. Tegning: CEBRA
Willemoesgade Aarhus Otto Mønsteds villa eksteriør Elgaard Architecture
Otto Mønsteds villa - den forhenværende bolig for direktøren for Otto Mønsteds Margarinefabrik i nordenden af Trøjborgkomplekset. Villaen er tegnet af arkitekt Axel Høeg-Hansen og opført i 1912 og har dannet grundlag for omdannelsen af området.
Willemoesgadekarréen Aarhus visualisering Elgaard Architecture
Gennem en varieret overgangszone langs karreens omkreds skabes tillige en åben og indbydende atmosfære, der sender kvalitet og liv ud til byen og på samme tid inviterer byen indenfor i områdets hjerte. Områdets arkitektur er både historicistisk og modernistisk.
Willemoesgadekarreen Aarhus facadevarianter på Papirværket CEBRA Elgaard Architecture
Facadevarianter på Papirværket: Oprindelige facadepartier, test med mønstermurværk, test med glaspartier og test med karnapper. Ved at behandle bygningerne individuelt genfindes deres oprindelige kvaliteter samtidig med, at disse genfortolkes i nye arkitektoniske elementer, som bidrager til at skabe tidssvarende boliger, arbejdspladser og opholdssteder i en værdifuld spænding mellem nyt og gammelt.
Willemoesgadekarréen Aarhus hovedbygningens murværk Elgaard Architecture
Hovedbygningen ombygges til almene boliger med forskellige lejlighedstyper og -størrelser for at sikre den mangfoldige sammensætning af beboere. Her ses en detalje af hovedbygningens murværk.
Willemoesgadekarreen Aarhus Papirværket detalje af betonen Elgaard Architecture
Papirværket - detalje af betonen. Detailundersøgelser med efterisolering, kuldebroisolering, nye vinduer, nye dækopbygninger m.m. på de to primære bygninger.
Willemoesgadekarréen Aarhus Shedtagsgårdrum visualisering Elgaard Architecture
Udendørsarealerne bruges til at skabe sammenhæng i hele komplekset og tilbyder varierende grader af privat- og offentlighed / hvile og passage. Således er udearealerne på en og samme tid indbydende grønne parkområder, levende byrum for aktiviteter og intime gårde og gårdhaver.