Tilbage til nyhedsoversigt

Ny bestyrelsesformand

28. november 2022

Nille Juul-Sørensen er pr. 15. november 2022 indtrådt som bestyrelsesformand for Elgaard Architecture

Nille Juul-Sørensen har mange års erfaring med ledelse af kreative virksomheder og har både i Danmark og internationalt været med til at opbygge og udvikle kreative organisationer, der har skullet agere i komplekse og tværfaglige sammenhænge med mange aktører. Nille overtager formandsposten efter Henrik Jagd Nissen, der har stået i spidsen for realiseringen af tegnestuens strategiske målsætninger for opgaver, kunder og omsætning, som de blev formuleret i 2018.

”Med min erfaring inden for ledelse af kreative organisationer, både internationalt og nationalt, glæder jeg mig til at være en del af Elgaard Architectures fremtid. Bevaring og udvikling af vores kulturarv og den generelle transformation af det byggede miljø vil være et af de mest afgørende tiltag i årene fremover i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Jeg er overbevist om at Elgaard Architecture kommer til at spille en afgørende i denne transformation”, udtaler Nille Juul-Sørensen.

Henrik Jagd Nissen giver en sund og veldrevet forretning videre. Med ham ved formandsroret voksede tegnestuens kompetencer og volumen, så vi nu kan løfte og løse opgaver i alle projektfaser. Vi har løbende haft stor gavn af hans insisterende dobbelte fokus på både forretningsudvikling, hvor alle seneste strategiske mål er nået, og på udvikling af vores metodiske platform, herunder IKT og BIM, så vi i dag arbejder markedsledende med scan to BIM og 3D modellering på de fredede ejendomme. Bl.a. dette har gjort os i stand til at løfte stadigt større og mere komplekse opgaver.

Pernille Mårtensson og Peder Elgaard motiverer formandsskiftet således:

”Med Nille Juul-Sørensen som formand vil vi glæde os til at kunne trække på hans solide viden og erfaring med at udvikle kreative organisationer, så vi med den igangværende strategiske udvikling af vores interne organisering også i fremtiden kan levere dyb og relevant faglighed og bygge videre på de gode relationer og det nære samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi har gennem årene haft enkelte internationale restaurerings- og transformationsopgaver i vores portefølje, bl.a. i Georgien og i Abu Dhabi, som har tryktestet vores kompetencer og faglighed i en international sammenhæng. Dette har været sundt for vores faglige udvikling såvel som for udviklingen af forretningen. Vi vil i fremtiden gerne kunne løfte lidt flere af dens slags opgaver, og også her ser vi Nilles internationale erfaring og profil som et stort aktiv.”