Tilbage til nyhedsoversigt

Carlsbergfondet

På H.C. Andersens Boulevard i København, lige over for Glyptoteket, har Carlsbergfondet og Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab siden 1899 haft domicil i et palæ tegnet af arkitekten og professor Vilhelm Petersen. Palæet blev i sin tid opført af Carlsbergfondet, der stadig ejer bygningen.

Carlsbergfondet har i dag sekretariat i stuetagen, og Elgaard Architecture er lige nu totalrådgiver på istandsættelse, nyindretning og teknisk opgradering af etagen, der omfatter sekretariatets kontorer, bestyrelseslokaler og møderum samt en restaurering af den prægtige og rigt dekorerede vestibule.

Vi har netop lagt sidste hånd på første etape, der omfatter en række kontorer i bygningens ene side, og skal nu i gang med 2. etape, der bl.a. omfatter kontorer, bestyrelseslokaler og møderum.

I vestibulen arbejder konservatorerne pt. på at restaurere loftsmalerierne og stukken, der bl.a. forgyldes med bladguld som oprindeligt, og i Vestibulen rekonstrueres den oprindelige marmorering på væggene på baggrund af grundige farvearkæologiske undersøgelser.

Med etagens istandsættelse ønsker Carlsbergfondet at skabe en balance mellem respekt for husets historie, og en ny indretning i et design, der forener fortid og fremtid, som ramme om fondets moderne arbejdsplads.

Vi glæder os til at vise jer mere undervejs!

 

Følg os på instagram @elgaardarchitecture