Tilbage til nyhedsoversigt

Bernstorffs Palæ – et smugkik

28. november 2022

Elgaard Architecture er restaureringsfaglig rådgiver for Jeudan A/S på restaureringen og genopretningen af interiørerne i Bernstorffs Palæ i Bredgade 42 i det indre København.

Projektet koncentrer sig om bygningens beletage, hvor vi i tæt samarbejde med Københavns Konservator v. Anne Simonsen og Jeudans egne malere er i fuld gang med at farvesætte empirelofterne fra arkitekten Jørgen Hansen Kochs store ombygning af palæet i 1829.

Opgaven omfatter også rekonstruktion af etagens Daglige Spisesal samt restaurering af etagens imponerende gobelinsal i rokokostil, der bærer vidnesbyrd om palæets prægtighed, da det blev opført i 1750’erne.

Rekonstruktion af empirelofterne

Farvearkæologi, fortolkning og farvelære
Den nye farvesætning af lofterne er udarbejdet ud fra konservatorernes farvefund fra Hansens Kochs ombygning. Ud fra fundene har vi sammen lavet den endelige farvesætning, med god hjælp fra malerne. Der har i projektet været behov for og plads til teamets egen fortolkning, da de oprindelige limfarver kun var bevaret i de allerinderste kroge og snirkler. De fund, der er gjort stemmer dog fint overens med Kochs principper for farvesætning, som de bl.a. kan ses på Fasangården i Frederiksberg Have og i Fr. VIIIs Palæ på Amalienborg. Vi har derfor med de konkrete farvefund som fundament kunnet hente inspiration fra Kochs principper for farvesætning med kølige farver mod nord og varme mod syd, samt i læren om ”balancerede kontraster” fra Goethes farvecirkel.

Projektøkonomi og restaureringstilgang
Før projektet fremstod alle lofter hvidmalede med plastikmaling, og der var sat filt på de glatte flader. Projektets budget og tidsplan har ikke gjort det muligt afrense al filt og plastikmaling, men efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen er de eksisterende overflader blevet grundet med et tyndt lag Archaia linolie-grunder, som derefter er malet med mosfarve. Næste gang lofterne skal males, kan mosfarven vaskes af, og Archaiaen bruges som grund igen. Dette kompromis har gjort det muligt at føre interiørerne tilbage, så de igen kan opleves som på Kochs tid samtidig med at projektøkonomien og business casen er overholdt.

Rekonstruktion af den Daglige Spisesal

Den daglige spisesal blev, ligesom flere af de øvrige rum i beletagen, i 1829 indrettet af Hansen Koch i empirestil, og den blev her rigt udsmykket med store, fastmonterede vægstykker af tidens berømte blomstermaler, professor J.L. Jensen. Selvom palæet blev fredet i 1918, blev spisesalen alligevel nedrevet i 1919-1920 og omdannet til kontorer, hvorved interiørerne, inkl. malerierne, forsvandt og blev glemt for eftertiden.

Da vi i marts 2022 fik adgang til bygningen, vidste ingen, hvordan rummet havde set ud.  De to kontorer, der i 1920 havde erstattet spisesalen, fremstod med glatpudsede og hvidtede lofter.

Men da nedbrydningen gik i gang, fik vi en glædelig overraskelse: lofterne viste sig at være nedhængte, og over dem var bevaret rester af kassetteloftet fra 1829 og et lille stykke af stukgesimsen. Det viste sig at være tilstrækkeligt velbevaret til at danne grundlag for en rekonstruktion af hele kassetteloftet og den øverste del af stukgesimsen. Loftet er udført med de traditionelle materialer – brædder, rørvæv, kalkpuds og gips. Farvekonservatoren fandt ikke farvespor på resterne af kassetteloftet; derfor er rimeligt at antage, at dette loft som det eneste af Kochs lofter i beletagen har været hvidtet, og det bliver det nye loft også.

Den nederste del af stukgesimsen – med palmet-frisen – var desværre forsvundet, men i vores research fandt vi et enkelt historisk foto af den oprindelige spisesal, som kunne danne grundlag for stukkatørens rekonstruktion af gesimsen.

J. L. Jensens malerier bliver endelig genopsat.
I 1989 var J. L. Jensens store vægstykker ved et tilfælde blevet fundet sammenrullede i palæets kælder, og herefter startede en årelang diskussion om, hvorvidt malerierne var omfattet af bygningsfredningen, og om fredningsmyndighederne i så fald ville kunne forlange af ejeren, at denne skulle rekonstruere spisesalen og genophænge malerierne.

Først i 2012 afgjorde Kulturstyrelsen, at malerierne er omfattet af fredningen, og dermed er fjernet uretmæssigt fra bygningen samt at lovliggørelse skal ske, når der i øvrigt gennemføres bygningsarbejder, som kan begrunde en retablering.

I 2018 købte Jeudan A/S Bernstorffs Palæ, og med den igangværende genopretning spisesalen og konservatorernes restaurering J. L. Jensens malerier sikres det nu, at spisesalens interiører atter kommer til at fremstå på Jørgen Hansens Kochs tid.

Palæets prægtige gobelinsal, hvis rokokointeriører i vid udstrækning er bevaret, siden palæet blev opført i 1750’erne, bliver også restaureret i øjeblikket. Dette er en (god) historie for sig, som vi vil glæde os til at dele med jer på et senere tidspunkt!