Tilbage til nyhedsoversigt

Mændenes Hjem genåbner på Vesterbro

03. november 2022

Torsdag d. 3. november blev Mændenes Hjem på Vesterbro indviet efter knap to års om- og udbygning, der har haft sigte på at skabe bedre fysiske rammer om dagligdagen for stedets beboere, brugere og ansatte.

Den oprindelige bygning fra 1960 er blevet gennemgribende fornyet og udbygget med to nye etager samt en tilbygning i gården. Projektet har kunnet realiseres takket være støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, og Oak Foundation, der tilsammen har givet omkring 100 mio. kr.

Mændenes hjem besøges hver dag af mellem 400-600 mennesker, og dets kontaktsted i stueetagen har fået mere plads og nyt stort spiserum med produktionskøkken, hvor der kan laves mad til beboere og de mange brugere, der hver dag kommer udefra.

På 1. sal er der etableret sundhedsklinik og tandlægeklinik, sidstnævnte i regi af Københavns Kommunes voksentandpleje.

Tilbygningen med spiserum og køkken fylder det meste af den tidligere baggård, men har også givet plads til en ny grøn terrasse på taget med adgang fra 1. sal.

Under hele byggeriet har beboerne været genhuset i Valby.

Elgaard Architecture har været bygherrerådgiver på projektet, der har Albjerg & Buchardt Arkitekter som totalrådgiver og Einar Kornerup som Hovedentreprenør. Edouard Troelsgård Rådgivende Ingeniører og Gert Carstensen Rådgivende Ingeniører har været underrådgivere.