Tilbage til nyhedsoversigt

Mød os på Restaureringsseminar 2023

Under temaet fra “Fra fredning til formgivning” vil Mikael Schilling fortælle om tegnestuens restaurering og genopretning af Navigationsskolen i Havnegade 23 i København.

Mikael vil belyse, hvordan grundige arkivstudier, analyse og værdisætning af ejendommens arkitektoniske kvaliteter og historie blev brugt som afsæt for konkret formgivning af nye, tilpassede elementer, der  i helhed og detalje respekterer og styrker de bærende fredningsværdier. Mikael vil desuden gennemgå, hvordan genskabelsen af et forsvundet trapperum og designet af et nyt trappeløb samme sted i et dobbeltgreb styrkede bygningens autenticitet og originale arkitektur samtidig med, at bygherre fik et mere fleksibelt, funktionelt og økonomisk bæredygtigt lejemål.

Ombygningen af Havnegade 23 er en del af et samlet projekt, der omhandler fire ejendomme i Havnegade 21-27, hvoraf tre er bevaringsværdige og en er fredet. De fire ejendomme er opført over en 70-årig periode fra 1865 til 1933 og repræsenterer stilistisk set et arkitektonisk spænd fra italiensk renæssance-stil over nationalromantik til art deco.

Alle bygninger er restaureret og ombygget af Elgaard Architecture for Jeudan A/S.

Restaureringsseminaret er en årligt tilbagevendende begivenhed, som arrangeres i samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og arkitektskolerne.
Restaureringsseminar 2023 afholdes den 26. Januar 2023 på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering og gennemføres i samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen. Se programmet her