Tilbage til projektoversigt

Bredgade 40

Forsikringsselskabet Baltica opførte i 1954-58 et domicil i helt moderne stil på adressen Bredgade 40 med Svenn Eske Kristensen (1905-2000) som arkitekt. Den oprindeligt helstøbte, modernistiske indretning var siden gået tabt gennem flere ombygninger. Elgaard Architecture har udviklet og renoveret den bevaringsværdige ejendom for Jeudan A/S, der som ejer og bygherre ønskede at øge dens fleksibilitet og anvendelighed som flerbrugerhus med butikslokaler og ny udbygget foyer i stueetagen samt kontorlejemål og kantine på de øvrige etager. Det oprindelige 1950’er-interiør er gennem et arkitektonisk helhedsgreb blevet genskabt i samspil med de nye tiltag.

Fakta

Årstal
2018-2022

Tema
Byggeprogram, myndighedprojekt og projektering, tilsyn under byggeriet

Bygherre
Jeudan A/S

Samarbejdspartnere
NT Consulting Aps, JL Engineering A/S, Stokbro Rådgivende Ingeniører ApS, Sweco Danmark A/S og MIERA Rådgivning ApS

Aktivering af potentialet

Domicilejendommen af Svenn Eske Kristensen på Bredgade 40 er bevaringsværdig og blev i 1959 præmieret af Københavns Kommune.

Elgaard Architecture har, i samarbejde med Jeudan A/S, udarbejdet følgende målsætninger for udviklingsprojektet:

 • Reetablering af de oprindelige identitetsbærende pejlemærker i arkitekturen.
 • Højeste grad af fleksibilitet i forhold til den fremtidige anvendelse af ejendommen til kontorudlejning.
 • Højst mulige udnyttelsesgrad og udlejningsareal.
 • Højst mulige antal af parkeringspladser.
 • Total renovering af tekniske installationer.
 • Enkle og rentable drifts- og vedligeholdelsesforhold.
 • Økonomisk rentabilitet for bygherres investering.

 

 

Med afsæt i ovenstående målsætninger og gennem grundige arkivstudier og registreringer, er ejendommen blevet analyseret og opgraderet med respekt for husets oprindelige arkitektur.

Resultatet er et totalrenoveret flerbrugerhus med mulighed for opdeling af de enkelte etager i flere lejemål. Ny central trappe med elevator er blevet etableret for at muliggøre dette og give husets størst mulig anvendelsesgrad, samt forbedre det indre flow.

 

 

 

 

Den modernistiske bygning er et tydeligt selvstændigt arkitektonisk værk der føjer sig diskret ind i det historiske bykvarter som nabo til det prægnante Bernstorffs Palæ fra 1750erne, Amalienborg Slot og Frederiksstadens borgerhuse i øvrigt.

I stueplan er foyerområdet med reception nænsomt blevet udbygget gennem inddragelse af tidligere udearealer. Med baggrund i oprindelige skitser for projektet, er ny facade i stueplan med indgang til butikslokale blevet etableret for at opnå højere anvendelsesgrad og større synlighed i og interaktion med gadens butiks- og handelsliv.

Alle tekniske føringer er blevet tilbageført til skjulte installationer i facade-opbygningen, der ligeledes er blevet energioptimeret. Et nyt ventilationskoncept har øget komforten og muliggjort en væsentlig forøgelse af lofthøjden, hvorved de oprindelige, karakteristiske bjælker er kommet til syne som oprindeligt.

“Grundig analyse af bygningens arkitektur og kvaliteter har gjort det muligt nøje at afstemme nye bæredygtighedstiltag med de bærende bevaringsværdier.”
Julian Jahn, Projektchef
Stueplan inden ombygningen.
Stueplan efter ombygningen, hvor udearealer er blevet diskret inddraget til det udbyggede foyerområde.
Den nyetablerede elevator- og trappeskakt under ombygningen.
Det nyetablerede elevator- og trapperum efter ombygningen.
“Projektet har genskabt husets oprindelige arkitektoniske karakter med synlige søjler og bjælker og på samme tid gennemført en væsentlig teknisk og energimæssig opgradering.”
Julian Jahn, Projektchef

 

 

 

Oprindeligt stod arkitekturen tydeligt aflæseligt som en søjle-bjælke konstruktion, som det kendetegnende ved husets arkitektur.

 

 

 

 

 

Undervejs blev arkitekturen sløret, blandt andet pga. de nedhængte lofter og installationspaneler ved facaden, der skjulte husets karakteristiske træk.

 

 

 

Efter ombygningen står husets bærende karaktertræk igen frem, og de konstruktive elementer er nu aflæselige. Den nye tekniske opgradering er udført i samspil med arkitektonisk forbedring. Den direkte genanvendelse: De oprindelige brystningspaneler er blevet restaureret og genopsat. Brystninger er blevet efterisoleret og anvendt til skjult fremføring af tekniske installationer.

Det oprindelige arkitektoniske udtryk i huset. Fra filmen 'Martha' (Nordisk Films Kompagni, 1967)
Inden restaureringen.
Under restaureringen, opsætning af nyt loftsystem og brystningsparti, som styrker huset oprindelige arkitektur.
Efter restaureringen.

 

 

 

Værdiskabelse med 3D registrering og projektering

Anvendte digitale værktøjer/BIM og IKT

 • Elgaard Architecture har varetaget IKT ledelsen, herunder udarbejdelse af IKT specifikationer, koordinering af ScanToBIM samt kollisions- og konsistenskontrol.
 • 3D-Laserscanning, successiv i forskelligt detaljeringsniveau afhængigt af behov for at sikre projektering og bygbarhed.
 • 3D-projektering i BIM 360 (realtime projektering med øvrige faggrupper), der har sikret en løbende høj koordinering.
 • Samkøring med beskrivelsesværktøj for at sikre høj konsistens imellem 3D-model, tegninger og beskrivelser samt mængdeudtræk.
 • 3D-visualiseringer.
 • Virtual Reality gengivelser igennem hele projekteringsforløbet.
 • Udveksling af 3D-modeller med leverandører for at sikre høj konsistens ved leverandørprojektering.
Kantinen som den stod oprindeligt.
Kantinen inden ombygningen.
Kantinen efter ombygningen.
“Bygningen vil fremover kunne imødekomme en høj grad af fleksibilitet i forhold til fremtidige ombygninger, hvor husets grundplan let kan tilpasses brugerbehov.”
Julian Jahn, Projektchef
Nedhængt loftssystem med eller uden fleksibel skillevæg
Loftsystem udført, her uden skillevæg.
Originalt trapperum inden ombygningen.
Originalt trapperum efter ombygningen.
Detalje af møde mellem den originale trappe og glasbyggesten.
Detalje af møde mellem ny trappe og elevator.

Forsikringsselskabet Balticas domicil med Svenn Eske Kristensen (1905-2000) som arkitekt er et fint eksempel på dansk modernistisk arkitektur, der står som et tydeligt selvstændigt arkitektonisk værk samtidig med, at bygningen føjer sig diskret ind i det historiske bykvarter som nabo til det prægnante Bernstorffs Palæ fra 1750erne og Frederiksstadens borgerhuse i øvrigt. Bygningens ydre fremstår med en høj bearbejdning af proportioner og detaljer, og facaderne fremstår i en takt og skala, der er tilpasset omgivelserne.

Bygningen kan betragtes som et gesamtkunstwerk, da Svenn Eske Kristensen også tegnede alle interiører og apteringer, ligesom han havde indflydelse på den kunstneriske udsmykning af stedet. Haveanlægget af Eywin Langkilde blev tegnet samtidigt, og det er i dag et af de få velbevarede haveanlæg fra denne periode og har store kvaliteter i dets sameksistens med de omkringliggende bygninger.

Ejendommens lysgård er udsmykket af billedhugger og multi-kunstner Gunnar Aagaard Andersen (1919-1982) der i 1950’erne, og de følgende årtier, udsmykkede flere danske virksomhedsdomiciler. Han var meget inspireret af den franske konkretisme og grundlagde kunstnerforeningen ‘Linjen II’. Hans hjem, Munkeruphus, blev et samlingssted for tidens billedhuggere, malere og arkitekter mv., og stedet har siden 1989 fungeret som udstillingssted for samtidskunst.

Bredgade 40, set fra gaden.