Tilbage til projektoversigt

Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondets hovedsæde, den fredede Bryggergård i Brolæggerstræde i det indre København, er blevet ombygget til en tidssvarende arbejdsplads med fokus på åbenhed, samarbejde, kunst og formidling af fondets DNA og virke. Husets funktioner er blevet gentænkt, og det arkitektoniske udtryk er blevet skærpet, så stedets identitet og historie i højere grad fremhæves, og så husets flow og indretning understøtter Ny Carlsbergfondets nutidige virke og meget uformelle samarbejdskultur.

Fakta

Årstal

2015-2018

Tema

Restaurering

Bygherre

Carlsbergfondet

Samarbejdspartnere

Salto&Sigsgaard

Rumlig opgradering til et aktivt transit-sted for kunst og fleksible samarbejdsformer

Hovedgrebet har skabt forbindelse mellem Bryghuset, forhus, mellembygning og tillige bundet etagerne i Bryghuset sammen, så det indvendige flow i bygningskomplekset nu danner en funktionel ramme om fondets stadig mere komplekse indsatsområder og kerneydelser, og hvor man tillige håndterer et stadigt voksende antal kunstværker, der er i transit ind og ud af huset.

Nyindretningen har skabt større sammenhængskraft internt i huset og plads til fondets stigende antal medarbejdere. Samtidig afspejler den fleksible og transparente indretning fondets virke og meget uformelle kultur ved at fremtræde mere åbent og i øjenhøjde med det kunstneriske og forskningsmæssige felt omkring dets arbejde og ved at skabe mulighed for både interne og eksterne, tværfaglige samarbejder.

Projektets overordnede målsætning var at gøre op med tidligere tiders mere formelle udtryk og gøre Bryggergården til et aktivt transitsted for kunst; et sted hvor både kunstnere, besøgende og fondets medarbejdere føler sig hjemme, og hvor kunsten er et samlende element på tværs af huset.

Før
Efter
Adgang og flow før og efter ombygningen. Ved at optimere rumligheder og rumforløb på alle niveauer, er der skabt mere kommunikation mellem etagerne.
Adgang og flow efter ombygningen

Restaureringsholdning

Restaureringsholdningen tog afsæt i og bearbejdede arkitekten Vilhelm Wohlerts ikoniske transformation af pakhuset fra 1972, så bygningens udviklingshistorie og kulturarv stadig kan aflæses i de nye rumligheder – bl.a. gennem en konsekvent bearbejdning af overflader, overgange og beslysning. Eksempelvis er Wohlerts konsekvente brug af skyggenoter gentaget i de nye rumligheder.

Klar skelnen mellem arkitektur og indretning

Ved at binde de forskellige etager sammen er der skabt en række rumforløb, der muliggør større fleksibilitet i udstillingen af kunst og måden, hvorpå kontor- og mødelokaler bruges.
I forhuset bruges dele af bibliotektet også som kontorer, og i Bryghuset har de åbne etager stor fleksibilitet som storrumskontor, udstill- ingsarealer mm., som kan adskilles med glass- kydedøre.
Designerne Salto & Sigsgaard har med afsæt i det arkitektoniske hovedgreb designet et fleksibelt møbelsystem, der skaber en klar skelnen mellem arkitekturen og selve indretningen.
Kunsten kan overalt let placeres på gennemgående vægge og på mobile fristående elementer.

Bryggergårdens historie

I Bryggergården begyndte brygger J.C. Jacobsen (1811-87) at eksperimentere med un- dergæret øl. Dette blev afsættet for den virksomhed, der senere skulle blive til Carls- berg. Sønnen Carl, som senere selv blev en stor mæcen og grundlagde Ny Carlsberg Glyptotek, voksede op i Bryggergården.
Brygger Carl Jacobsen troede på, at man bliver et bedre menneske, hvis man omgiver sig med kunst. Derfor stiftede han i 1902 Ny Carlsbergfondet som en særlig afdeling af Carlsbergfondet. I dag er Ny Carlsbergfondet en grundpille i dansk kunstliv, der arbejder for at fremme kunstens betydning i det danske samfund med den overbev- isning, at kunst kan berige menneskelivet og vores verden.
Bryggergården blev i 1973-75 bygget om af arkitekt Vilhelm Wohlert, der stod for en både radikal og nænsom transformation med respekt for bygningens og gårdmil- jøets kvaliteter. Elgaard Architecture har taget afsæt i Wohlerts tilgang i den seneste ombygning og sikret at stedets udviklingshistorie stadig kan aflæses.