Restaurant Spritfabrikkerne Aalborg
Tilbage til projektoversigt

De Danske Spritfabrikker – Silobygningen

I 2015 udarbejdede Elgaard Architecture mulighedsstudier for De Danske Spritfabrikkers fredede industrianlæg for bygherren Cloud City Aalborg. Nu har Elgaard Architecture lavet et koncept for den igangværende forhåndsdialog om bevaring og transformation af Spritfabrikkernes silobygning. Oplægget fokuserer på udfordringen med at skabe rekreative rum i den eneste originale betonbygning på stedet, der hverken har dagslysindtag eller er skabt til mennesker.

Fakta

Årstal
2018-2023

Tema
Transformation af forhenværende silobygning til restaurant og nano-bryggeri

Bygherre
Cloud City Aalborg

Samarbejdspartnere
Briq Group, BIG, EKJ Lindgaard

Lounge bar øverste etage silobygning

Bevaring og udvikling
Den ambitiøse vision for Cloud City Aalborg sigter mod at give Spritfabrikkerne nyt liv uden at gå på kompromis med de arkitektoniske og historiske værdier, der dokumenterer anlæggets identitet. En sand balancegang for at finde den rette harmoni mellem udvikling og bevaring; “beskyttelse ved brug”, som Slots- og Kulturstyrelsen definerer det.

Silobygningen bliver et unikt sted for kulinariske oplevelser og et innovativt nano-bryggeri. Essensen bag programmeringen har været at inddrage de fremtidige brugere af faciliteterne i destilleriets produktionsteknik og at eksponere dem for den lokale historie og tradition. Alt sammen iscenesat i rum, hvor kunsten og arkitekturen ikke går ubemærket hen.

Spritfabrikken Aalborg diagram Elgaard Architecture
Eksisterende industrielle funktioner: Flow af råmaterialer fra det øverste lastningsareal til opbevaringskamrene i silobygningen og til de nederste aflastningskegler
Spritfabrikken Aalborg diagram Elgaard Architecture
Forslag til rekreative funktioner: Publikums vej rundt i bygningen på de forskellige etager og gennem betonsilokamrene
Spritfabrikkerne Aalborg siloerne
De 18 betonsilokamre set udefra, efter at Spritfabrikkerne lukkede i 2012.
Studier af oplevelsen af og forholdet mellem de enkelte betonsilokamres potentielle rum og brug

Bygningens elementer
Arkitekten bag De Danske Spritfabrikkers anlæg, Alfred Cock-Clausen (1886-1983), lagde med sit design fundamentet til en skarp og homogen, industriel arkitektur. Røde og gule mursten løber over facaderne på industrianlægget med rytme og elegance, kun for at blive afbrudt af betonsilokamrene.

For at opnå en passende grad af transformation opbryder vi de forskellige elementer i bygningen – et vigtigt skridt for at opnå et helhedsorienteret resultat.

Spritfabrikkerne Aalborg indgang
Visualisering af indgangen til restauranten med lavloftede rum, der leder ind til den store hal
Spritfabrikkerne Aalborg enscape
Visualisering af restaurantområdet i siloerne med et kig ind i hallen
Koncept for rumdannelse i den eksisterende volumen

Volumenstudier af siloerne
Koncept for rumdannelse i den eksisterende volumen. Skiftet mellem det snævre og åbne rumforløb, som åbner op for større rum til rekreative faciliteter, er inspireret af Venedig. Følelsen af at bevæge sig gennem byens forskelligartede og fortryllende gader blev genskabt i rumforløbet ved at forme dækket, som skærer sig gennem de mørke, mystiske siloer. De tredimensionelle betonbeholderes hulrum kan associeres med den æteriske følelse af at svæve ved at rykke ved niveauerne for udforskning både horisontalt og vertikalt.

Længdesnit fra konceptet

Subtraktion
Den anden del af konceptudviklingen fokuserer på den nederste og øverste etage, hvor aflæsnings- og lasteområderne fandtes i fabrikkens produktionstid.

Visualisering af lounge-området i stueetagens mezzanin
Nuværende forhold i stueetagen
“Industrianlæggene er en del af den kulturelle fortælling om os selv og vores samfund, og de bedste af dem er fredet.”

Rå, industriel kulturarv
Elementerne af den industrielle kulturarv bevares og bidrager til den rå skønhed bag de smukke 1900-tals facader. Innovative og inddragende aktiviteter skal være en del af bygningens funktion og gøre den til en del af fremtidsvisionen for området.

Studier af designstrategier mhp. at skabe rekreative områder i de lukkede silorum