Tilbage til projektoversigt

Vallensbæk Kirkes gartnerhus

Vallensbæk sogn er et sogn i vækst og havde derfor behov for flere gravsteder ved både den nyere Helligtrekongers og den gamle middelalderkirke Vallensbæk Kirke, som er en del af den danske bygningsarv. Menighedsrådet besluttede derfor med Elgaard Architecture som rådgiver at omdanne den tidligere katastrofekirkegård, der blev oprettet under den kolde krig, til en ny parkkirkegård og i den forbindelse også at forbedre kirkegårdsgartnernes faciliteter såsom gartnerhus og maskinbygning.

Fakta

Årstal
2012-2015

Tema
Ny maskinbygning og fornyelse af gartnerhus

Bygherre
Vallensbæk Sogn

Samarbejdspartnere
Rambøll (gartnerhus)

Vallensbæk Kirke gartnerhus
Det ombyggede gartnerhus fremstår med teglen som det bærende materiale i et stramt, enkelt udtryk. Tegldetaljerne bærer stærke referencer til den oprindelige kirke og kapel. Udluftningen er skjult i den nye skorsten og vinduer bag mønstermurværk, så det stramme og enkle udtryk opstår. Ydervæggene står i en omfuget, blank mur i en kombination af nye og gamle røde teglsten.
Vallensbæk Kirke gartnerhus interiør
Ombygningen omfattede to nye herre-/dame omklædningsrum med bad, en fælles frokoststue med køkken, et depot-, vaske og tørrerum samt et offentligt, handicapvenligt toilet. Et fritstående opbevaringsmøbel opdeler bygningens centrale rum i en entre- og en frokostdel. Rummets røde teglgulv strækker imellem de to yderfacader og sammenbinder således bygningens teglflader. Gulvbelægningen fortsættes udendørs, hvor den skaber en lille terrasse, der opbløder overgangen mellem ude og inde.
“Kirkegårdsgartnernes faciliteter såsom gartnerhus og maskinbygning og den nye kirkegård er med projektet blevet integreret i et samlet anlæg.”
Vallensbæk Kirke gartnerhus helhedsplan
Der blev udarbejdet en ny helhedsplan for området omkring den gamle og nye kirke, da den tidligere katastrofekirkegård, der blev oprettet under den kolde krig, blev udlagt til en ny parkkirkegård.