Carlsberg Akademi konservator
Tilbage til nyhedsoversigt

Bryggerens “vilde” æstetik genopstår

26. marts 2021

I august 2021 åbner Carlsberg Akademi i Valby i København efter planen igen op for videnskabelige symposier og konferencer og i perioder også offentlige rundvisninger. Indtil da er brygger J.C. Jacobsens (1811-87) smukke privatbolig fra midten af 1800-tallet ved at blive bragt tilbage til fordums storhed. Kom med ind i villaen i denne artikel fra Carlsbergfondet, som ejer Carlsberg Akademi.

Elgaard Architecture står bag restaureringen og trækker på stor ekspertise inden for kulturarv og historiske bygninger. Arkitekt og indehaver Peder Elgaard udtaler:

”Arkitekt- og restaureringsfagligt er det særlige ved projektet, at det har alle grader af intervention. I det ene hjørne har vi klassisk malerikonservering, og i det andet har vi et nyt haveanlæg, produktionskøkken osv. Så vi har hele paletten af forskellige grader af indgreb, ændringer, tilføjelser og restaureringer.”

I forlængelse af restaureringen udkommer en omfattende ny publikation om Carlsberg Akademi. Værket vil belyse akademiets historie, arkitektur, udsmykninger og restaurering samt fortælle historien om bryggerfamilien og dens store passion for videnskab, forskning, kunst og kultur. Publikationen udkommer i november 2021.