Tilbage til nyhedsoversigt

Den særlige magi ved gamle industrianlæg

9. februar 2021

Industrianlæggene er en del af den kulturelle fortælling om os selv og vores samfund, og de bedste af dem er fredet. Der er en række danske eksempler på, hvordan både fredede og bevaringsværdige industrianlæg er udviklet, hvoraf nogle har succes, og andre kæmper lidt mere med at få det hele til at gå op. Og lad det være sagt med det samme: Det er meget komplekst at skabe en holdbar succes, og hvis der kun fokuseres på nogle få dimensioner, så lykkes det ikke.

Med lige stor indsigt og kompetence skal der findes en balance mellem fredningsværdier, økonomisk drift, teknisk drift, økonomisk afkast, kulturelt afkast, nye funktioner, restaurering, ombygninger og nye arkitektoniske tilføjelser. Det stiller store krav til de involverede parter, men starter med en ambitiøs og kompetent bygningsejer med hjertet på rette sted. Sådan en ejer har Spritfabrikken i Aalborg. Martin Nielsen har rejst 150 mio. kr. hos en række gode fonde til det gigantiske kunstværk Cloud City af den argentinske kunstner Tomás Saraceno. Værket kommer til at bestå af 68 glasmoduler, der hver måler 4,5 m i diameter. Når de sættes sammen, vil værket nå en højde af 30 m. Dette har været en fantastisk dynamo for projektet, som har markeret et endog meget højt ambitionsniveau, der har smittet af på alle involverede.

De Danske Spritfabrikker Aalborg silo og Tomás Saraceno-skulptur
De Danske Spritfabrikkers silobygning bagerst til højre og en prøve på Tomás Saracenos skulptur forrest i billedet

Vi har arbejdet med mange forskellige myndigheder og bygherrer og er over årene gentagne gange blevet bekræftet i, at love og regler ikke skaber gode huse i sig selv, og det samme kan siges om bygningsejere – det handler om tydelige mål og samarbejde!

Spritfabrikken i Aalborg blev fredet i 2015 og skal frem til 2023 udvikles til at være et nyt, kulturelt tyngdepunkt både lokalt og nationalt. I 2017 blev en større forundersøgelse, der var finansieret af Realdania, afsluttet, hvor bygherre, Slots- og Kulturstyrelsen, Aalborg Kommune og et rådgiverteam ledet af Elgaard Architecture fastlagde rammerne for anlæggets bæredygtige udvikling. Processen var berigende for alle parter – inkl. bygningsanlægget, hvor forståelsen af, at det er et tidligere industrianlæg, og at processen fra råvarer til slutprodukt vil være intakt, når alle de nye funktioner er etableret. Og det er i den balance, at magien ligger. Det nye hotel skal fortælle Spritfabrikkens historie – ikke omvendt. Og dermed bliver hotellet unikt blandt alle verdens hoteller og forløser det store potentiale, som fabriksanlægget i sin høje arkitektoniske kvalitet er. De gamle industrianlæg er på samme tid hårdføre og robuste, men også meget sårbare overfor ændringer og tilføjelser, som ikke understøtter anlæggets oprindelige fortælling.

De Danske Spritfabrikker Aalborg silo

Silobygningen er et godt eksempel på, at der i forundersøgelsen blev defineret et balancepunkt mellem bevaring og udvikling, der har skabt nogle unikke rammer for den nye restaurant og bryggeri, som på ingen måde ville have kunnet skabes i noget nybyggeri. Silobygningen består af 18 betonsiloer, som er 9,6 meter høje, og har været anvendt til opbevaring af majs eller korn, som var nogle af spritproduktionens råvarer. Siloerne er hævet en høj etage over terræn, og denne nederste etage er karakteriseret ved siloernes koniske studse, hvorigennem råvarer er blevet fordelt til næste trin i produktionsprocessen. Over siloerne ligger et taghus, hvor kornsnegle og fordelingsrør har ledt råvarerne hen til de enkelte silorør. Alt i alt en bygning, som kan siges at være ret introvert, uden særlig meget dagslys og ikke skabt til menneskers ophold. Ved enkle greb og ved at bevare så meget af den eksisterende silobygning som mulig er det blevet muligt at udvikle et projekt, hvor bygningens identitet som silobygning fastholdes, og hvor der skabes nye interiører, som i uhørt høj grad overrasker positivt og stiller krav til, at restauranterne og bryggeriet skal foregå på lige så ambitiøst et plan som arkitekturen.

Der er intet ordinært over Spritfabrikken i Aalborg. Det er der heller ikke over projektet, og det er der heller ikke over de involverede parter, som alle har forstået at forene individuelle interesser, så resultatet griber langt ud over summen af de enkelte bidrag.

Spritfabrikken i Aalborg er det gode eksempel på det, der gør forskellen – det handler alt sammen om samarbejde og at være god til det! Læs mere om det omfattende projekt i denne artikel fra Politiken Byrum.

Af Peder Elgaard, grundlægger, partner, direktør, Elgaard Architecture