Tilbage til nyhedsoversigt

Elgaard Architecture runder 10 år

28. november 2022

I dette efterår er det 10 år siden, at Peder Elgaard i 2012 grundlagde Elgaard Architecture med et ønske om at skabe en specialiseret tegnestue, der fokuserede på at betjene professionelle ejere af primært fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg. Ret hurtigt voksede opgaverne i størrelse og antal, og i 2015 blev Pernille Mårtensson medejer og siden direktør. I de første år, sagde vi ofte til os selv, at 10-12 medarbejdere – allerhøjest 15! –  var en ideel størrelse for tegnestuen. For det var vigtigt at have tid til faglig fordybelse og have et godt og nært samarbejde både internt og eksternt. Nu er vi er rundet 30 medarbejdere, altså dobbelt så mange, som vi forestillede os i de første år. Hvordan gik det til?

Heldig timing samt ambitiøse kunder og trofaste kunder
Tegnestuens vækst og udvikling afspejler dels en samfundsmæssig tendens, hvor der har været en stigende interesse for bevaring og udvikling af historiske bygninger og steder. Kulturhistorie og stedsspecifikke kvaliteter er blevet mere værdifuldt for mange, og et stigende fokus på bæredygtighed, lokale traditioner, godt håndværk og gode materialer er et implicit krav fra bygherrer i de fleste opgaver.

Dertil er vi over årene blevet begunstiget med flere tilbagevendende og langvarige samarbejder med en lang række ambitiøse og professionelle bygherrer, der alle stiller store krav til sig selv og forventer det samme af deres rådgivere. Det er et stort privilegie for os at opbygge langvarige og tætte relationer til vores kunder, og blive vist den tillid, at vi som betroet rådgiver ofte involveres på et meget tidligt idéstadie, hvor behovsafklaring og potentialer diskuteres, og hvor opgaven og den mest optimale organisation præciseres og besluttes.

Vi stræber altid efter, at vores projekter er forankret i dyb faglighed og stærkt samarbejde.
Det er et succeskriterium, at alle parter skal have lyst til at arbejde sammen igen. Tegnestuens udvikling er grundlagt på en stærk ambition om i hvert projekt at udvikle potentialet i den byggede kulturarv til gavn for nutiden og for kommende generationer, at være grundige i detaljen og skabe holdbare resultater, hvor både kunde og bygning kommer styrket videre.

Vores medarbejdere er forudsætningen for succes
En sådan ambition kræver fagligt kompetente og dedikerede medarbejdere, der kontinuerligt får mulighed for at hæve ambitionsniveauet. Vi har fra starten tænkt langsigtet med vores ansættelser, og når vi ser tilbage over årene, har vores vækst også været naturlig for løbende at kunne indfri de faglige ambitioner og udviklingspotentialet hos vores dygtige medarbejdere, som er hele forudsætningen for, at vi lykkes med projekterne. Vi er enormt stolte af, at de har valgt at være en del af Elgaard Architecture. Derfor er det også et fokuspunkt for os, at her er godt at være. Vi er meget bevidste om, hvor stor en del af vores medarbejderes tid, energi og passion der bliver lagt i arbejdet – og vi håber, at vi får sagt det højt nok, ofte nok.

De næste 10 år
Vi er i de senere år nok vokset lidt hurtigere, end vi på nogle områder helt har kunnet følge med til på de indre linjer, hvor vi måske af og til agerer, som da vi var 10 i alt. Vores ambition om at have tid til fordybelse og faglig tyngde og om at have langsigtede og stærke samarbejder med vores kunder og internt på tegnestuen er stadig fundamentet. Men det kræver noget andet af os som organisation og individer end tidligere. Dette gør vi i øjeblikket en målrettet indsats for at løse i fællesskab. Vi går et halvår i møde, hvor vi investerer i at udvikle os organisatorisk med afsæt i tegnestuens stærke DNA og kultur. Vi skal have alle med – både dem, der i starten har siddet med om Peders køkkenbord og dem, der stadig kommer til. Det er nødvendigt med en fælles ambition for de næste 10 år, hvor alle medarbejdere kan se sig selv som en del af udviklingen.

Dette gælder også for de strategiske indsatser fremover, og vi har pr. 15. november fået Nille Juul-Sørensen som ny formand for tegnestuens bestyrelse. Han tager stafetten op efter afgående formand Henrik Jagd Nissen, under hvis kompetente vejledning vi har udviklet tegnestuen frem til i dag.

I kan læse mere om formandsskiftet her

Vi håber, at de næste 10 år bliver lige så spændende og udviklende som de foregående. Vi glæder os til flere gode samarbejder og faglige diskussioner med både vores kunder og medarbejdere.

Pernille Mårtensson og Peder Elgaard