Frederiksberg Kirke interiør
Tilbage til nyhedsoversigt

Frederiksberg Kirke er genindviet

18. august 2017

Søndag den 13. august 2017 blev Frederiksberg Kirke genindviet efter en omfattende restaurering og renovering, som Elgaard Architecture har stået i spidsen for siden april 2016. Kirken blev indviet med en festgudstjeneste forestået af biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen. Det store greb i restaureringen af kirkerummet bestod i at fjerne 1. pulpitur, som var blevet tilføjet pga. pladsmangel ca. 50 år efter kirkens opførelse i 1733-34. Grebet har genskabt kirkerummets oprindelige geometri og dagslysindfald, så rummet nu fremstår som en lys og imødekommende ramme om sognets aktiviteter og begivenheder.