Vibensgaard konservator frise Elgaard Architecture
Tilbage til nyhedsoversigt

Historiske Anton Rosen-friser genfundet

3. november 2021

Dekorative, historiske vægfriser og smukke stuklofter er dukket frem under en butiksombygning af BabySam i den ikoniske og fredede ejendom Vibensgaard på Østerbro i København – en ejendom, som Elgaard Architecture pt. arbejder med. Istandsættelsen af lokalerne hænger indledningsvist til en vis grad sammen med en planlagt restaurering af facaden, som i størst mulig grad skal føres tilbage til dens oprindelige udseende.

Vibensgaard blev tegnet af arkitekterne Anton Rosen (1859-1928) og Peter Neerskov (1861-1919) og er en smuk repræsentant for Jugendstilen i Danmark. Friserne og stuklofterne er Anton Rosens oprindelige design og har overlevet, fordi de gennem tiden har været dækket til af nedhængte lofter og spånpladevægge.

Friserne i butikslokalerne konserveres nu af konservatorerne Anne Brøndum Torp fra Brøndum Konservering og Mette Falk fra Falk Konservering, og de vil fremover være en del af BabySams interiør. Væggene er blevet dækket med grundpapir og malet hvide, så de oprindelige farver eventuelt kan fremdrages og retableres på et senere tidspunkt. I forhold til stuklofterne er de blevet delvist restaureret, og de steder, hvor det ikke er tilfældet, er de dækket over, så også de senere kan restaureres fuldt.