Tilbage til nyhedsoversigt

Holdbarhed, nytte og skønhed

10. maj 2023

Vitruvius beskrev i antikken de tre krav til arkitektur – holdbarhed, nytte og skønhed – som også i dag synes at have relevans. Vi har erfaret, at de arkitektonisk mest vellykkede byggerier overlever skiftende tendenser, og det er derfor vores forpligtelse at gøre os uhyre umage i faget, så bygninger består i fremtiden. Set i lyset af klimakrisen er det slet og ret en forpligtelse at bygge holdbart og bevare mest muligt.

I en verden af planmæssige bestemmelser og målbare parametre er det muligt at rammesætte byggeri på mange niveauer. Vi kan sætte krav til højde, drøjde, energirammer, LCA-analyser mm.

Men hvordan afgør vi, hvad der er god arkitektur, og hvordan sikrer vi fremtidig holdbarhed, nytte og skønhed – og hvad har vi lært af fortiden?

 

Arkitektur – nu og i fremtiden

Hos Elgaard Architecture arbejder vi målrettet analytisk omkring vores projekter. Det er afgørende for os, at hvert enkelt projekts fulde potentiale bliver forløst.

Vi arbejder med alle typer bygninger, primært historiske huse, fredede og bevaringsværdige, men også eksisterende byggeri i almindelighed. Processen bliver derfor altid nøje tilpasset de specifikke forudsætninger. Fælles for alle projekterne er dog en analytisk og metodisk tilgang, der imødekommer alle arkitekturens krav til fulde. Derigennem sikrer vi, at bygninger har en relevans både i projektets nuværende vision og i fremtiden.

 

Metodik – Strategi frem for funktioner

I vores metodiske tilgang har vi en indgående dialog med vores bygherrer for at forstå de bagvedliggende overvejelser, som ligger til grund for de formulerede behov. Tilsammen med grundige registreringer og analyser af bygningernes arkitektur- og kulturhistorie, udarbejder vi dernæst en formuleret værdisætning, der bliver et styrende værktøj for projektets fremtidige udformning. Værdisætningen sikrer – modsat et konventionelt funktionsprogram – en robusthed overfor skiftende behov og forudsætninger.

 

Case: Bredgade 40

I arbejdet med udvikling af den bevaringsværdige kontorejendom på Bredgade 40 af arkitekt Svenn Eske Kristensen (1958) udviklede vi, i samarbejde med Jeudan A/S, en værdisætning og sidenhen en designstrategi, som dannede grundlag for hele udviklingen af ejendommen. Projektet havde på daværende tidspunkt ikke et konkret funktionsprogram.

Mens funktionsprogrammet ændrede sig adskillige gange igennem projektforløbet, forblev designstrategien igennem hele forløbet et styrende værktøj for såvel bygningens konkrete udformning, som for programmatiske ændringer. Eksempelvis var det styrende for projektet, at de oprindelige bærende betonkonstruktioner skulle fritlægges som oprindeligt for dels at genskabe husets arkitektoniske hovedtræk, dels for at tilvejebringe en høj fleksibilitet i planløsningen. Se mere om projektets konkrete tiltag på vores hjemmeside her.

Resultatet er en bygning, hvor arkitektur og program er balanceret igennem delvis restaurering, renovering og transformation. Funktionen er et multibruger kontorhus, men det er sagen underordnet, da bygningen allerede nu er forberedt for næste generation af brugere med skiftende behov.

I tilfældet med Bredgade 40 var der tale om et bevaringsværdigt hus. Metodikken anvender vi dog på alle vores projekter, og eksemplet viser, at vi gennem et tillidsfuldt samarbejde, kan hjælpe vores kunder til at udarbejde en klar vision, hvor holdbarhed, nytte og skønhed går hånd i hånd og sikres for eftertiden.

 

Aktuelt bringer Arkitekten et interview vedr. Bredgade 40, hvor der kan læses mere om projektet.