Tilbage til nyhedsoversigt

Kunstnerkollegiet i Arkitekten

Arkitekten har interviewet bl.a. Hans Henrik Høilund, der står i spidsen for Elgaard Architectures ydelser som bygherrerådgiver for den Selvejende Institution Kunstnerkollegiet

Læs det nye nummer af Arkitekten (01/2024) og bliv klogere på de restaureringsmæssige overvejelser og tilgangen til istandsættelsen af Kunstnerkollegiet, der ligger mellem Dyrkøb og Skindergade i indre København. Bygningen er opført i årene 1812-15 af den klassicistiske arkitekt C.F. Hansen (1756-1845), der også byggede nabobygningerne Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke) og den tidligere Metropolitanskole, nu Domkirkens Huse.

De tre bygninger danner sammen et helt særligt område med en unik samling af C.F. Hansens bygninger, der alle er opført, efter at englændernes bombardement i 1807 havde lagt store dele af hovedstaden i ruiner.

Elgaard Architecture har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet disponeringsanalysen, hvis hovedgreb er at reetablere de forsvundne indgange mod Dyrkøb og bygningens oprindelige orientering mod kirken samt i videst muligt omfang genetablere C.F. Hansens oprindelige planløsninger på etagerne. Kunstnerkollegiet blev taget i brug i 1816 som socialt boligbyggeri under navnet Trøstens Bolig og blev i 1970’erne ombygget til kollegieformål med 32 studieboliger for studerende ved Københavns Universitet og Kunstakademiet.

Læs mere om projektet her: https://elgaardarchitecture.com/project/kunstnerkollegiet/