H.C. Andersen Center Elgaard Architecture
Tilbage til nyhedsoversigt

Nyt H.C. Andersen Art Center

11. juni 2021

Den 6.-13. juli 1862 gæstede H.C. Andersen (1805-75) Lerchenborg Gods ved Kalundborg, og nu vil digterens åndelige selv igen indfinde sig på stedet. Et nyt H.C. Andersen Art Center skal nemlig etableres i godsets ladegårdsbygninger og danne ramme om et internationalt anerkendt kunst- og kulturhistorisk oplevelses- og videnscenter i de kulturhistoriske rammer.

Visionen er at invitere danske og internationalt anerkendte kunstnere til at skabe hver deres værk med afsæt i H.C. Andersens eventyr. Kunstværkerne vil udgøre den permanente udstilling, som nye kunstnere og værker samt særudstillinger vil udfordre. Ved en heldagsworkshop, der blev afholdt for nylig, præsenterede Elgaard Architecture i samarbejde med Kvorning Design de første skitser og tanker om de fysiske rammer og den arkitektoniske vision samt udstillings- og oplevelseskonceptet som oplæg til en konstruktiv og inspirerende dag med indlæg fra en bred vifte af interessenter.

H.C. Andersen Center workshop Elgaard Architecture

Internationalt fyrtårn

Det er Den Selvejende Institution H.C. Andersen Art Center med kunsthandler Susanne Weihe i spidsen, der siden 2018 har arbejdet på at etablere dette internationale fyrtårn, hvor danske og internationalt anerkendte kunstnere fortolker H.C. Andersens eventyr og univers. Oprindelig var det billedhugger Stine Ring Hansen og Susanne Weihe, der fik ideen til H. C. Andersen Art Center, som nu kan udvikles i samarbejde med Visit Denmark på baggrund af en bevilling fra Kulturministeriet. Der skal søge fondsmidler til finansiering af centerets realisering.

”Avlsbygningens nærmest uendelige rum skal danne ramme om nye, overraskende oplevelser, sådan som de altid har gjort det på Lerchenborg. Kunsten og nye kulturelle aktiviteter skal gå i dialog med bygningens autenticitet,” udtaler Peder Elgaard, stiftende partner i Elgaard Architecture.

De historiske rum tilføres nye rum, skaber nye rammer om kunsten og om uforglemmelige oplevelser. Rum lægges sammen på tværs af etager, dele af konstruktioner fjernes, så der opstår overraskende nye kig på langs, på tværs, op og ned. Helt nye rumlige oplevelser, der skaber unikke rammer for kunstværkerne, skaber plads til oplevelser af monumentale dimensioner.

Den forfængelige H.C. Andersen skrev i øvrigt under sit ophold på Lerchenborg, at ”mit Ophold her på Gaarden har da staaet anmeldt i Kallundborg Avis ligesom det stod i Skjelskjør-Avisen, at jeg var i Besøg paa Basnæs, der ser De hvilken Begivenhed sligt er!”. Forhåbentlig bliver det nye H.C. Andersen Center lige så populært som digteren selv.