Studiestræde 13
Tilbage til nyhedsoversigt

Restaurering af gamle huse betaler sig

10. februar 2020

Restaurering og ombygning af gamle huse er mere interessant og mere bæredygtigt end nybyggeri! For når eksisterende huse ombygges, så starter CO2-regnskabet et helt andet sted, end når der skal bygges på bar mark, hvor alle materialer nyproduceres. Mange af de huse, vi ombygger og restaurerer, er tilmed af så høj kvalitet, at de snildt lever i 200-300 år med blot mindre ændringer undervejs. Restaurering og energioptimering af en eksisterende ejendom er derfor et godt bidrag til den store fælles klimaindsats.

Vores kunder kender værdien af de gamle huse og tager hellere fat på en kompleks og dyr ombygning end et nybyggeri – både på grund af det økonomiske og klimamæssige aspekt, og fordi resultatet ofte besidder en langt stærkere identitet. De historiske ejendomme tilbyder det unikke og specielle, som vi alle jagter, og som man kun sjældent får andre steder.

I vores nyhedsbrev for februar 2020, som du kan tilmelde dig via den blå boks på forsiden, kan du læse om to af vores aktuelle projekter, hvor bygherren ikke var i tvivl om, at sjælen i de gamle huse skulle være udgangspunkt for udvikling af nye, topmoderne faciliteter. Jeudan renoverer Svenn Eske Kristensens ejendom fra 1954-58 i Bredgade 40 til et moderne kontorhus, hvor sjælen fra 1950’erne genskabes og dermed adskiller huset fra mængden på markedet med en identitet, som er unik.

Og Carlsbergfondet løfter arven fra brygger Jacobsen ved at restaurere og istandsætte Carlsberg Akademi med stor respekt for husets mange detaljer af højeste kvalitet. Dermed skabes et akademi og et konferencecenter i bryggerens oprindelige hjem, som ingen gæster nogensinde glemmer at have besøgt.

– Peder Elgaard, Elgaard Architecture